Anasayfa / Bilgi / 9 Günlük Bayram Tatilinin Kaç Günü İşçiler İçin Geçerlidir ?

9 Günlük Bayram Tatilinin Kaç Günü İşçiler İçin Geçerlidir ?

Sponsorlu Bağlantılar

Bilindiği üzere Kurban Bayramı tatili nedeniyle 16 Eylül 2016 Cuma günü kamu görevlileri idari izinli sayıldı ve tatil 9 güne çıktı.

Aslında resmi tatil 9 gün değil. Bayram öncesi ve sonrası Cumartesi ve Pazar günleri hafta sonu tatili, sadece bayramın 1, 2, 3 ve 4. günleri resmi tatil. Bayramın 4. gününden sonraki Cuma günü ise resmi tatil değil, sadece kamu görevlileri için idari izin sayıldı.

Söz konusu dokuz gün işçi açısından değerlendirilecek olursa;

– Bayram öncesi Cumartesi ve Pazar günü ile bayram sonrası Cumartesi ve Pazar günü normalde işçiler için tatil sayılmamaktadır. Çünkü İş Kanunu uyarınca işyerinde haftalık 45 saatlik çalışma süresini dolduran işçinin sadece hafta tatili hakkı bulunmaktadır. (Bkz. Hafta Tatili Hakkında Bilinmesi Gerekenler) Eğer işçi hafta tatilini Pazar günü kullanıyorsa, Pazar günü o işçi için tatil sayılır. Eğer işçi hafta içi 5 günlük çalışmasıyla haftalık 45 saatlik çalışma süresini dolduruyorsa bu durumda Cumartesi günü için de tatil hakkı doğar. (Bkz. Cumartesi-Pazar Çalışmayan İşçi Kaç Gün Üzerinden SGK’ya Bildirilir ?) Eğer bu işçi Cumartesi çalışırsa fazla mesai yapmış olur ve fazla mesai ücretine hak kazanır. Çünkü günlük 11 saati, haftalık 45 saati aşan çalışma süreleri fazla mesaiye girmektedir. Eğer işçi işyerinde hafta tatili hakkını Cumartesi – Pazar dışındaki herhangi bir günde kullanıyorsa bu durumda işyerinde Cumartesi – Pazar günü de çalışması gerekir. (Bkz. Cumartesi Günü İşe Gelmeyen İşçi Devamsızlık Yapmış Sayılır mı ?, Yargıtay Çağrıldığı Halde Pazar Günü İşe Gelmeyen İşçiyi Haksız Buldu)

Dolayısıyla bayram öncesi ve sonrası hafta sonu günlerinin işçiler açısından tatil sayılıp sayılmayacağı konusunda da yukarıdaki hükümler geçerlidir.

– Kamu görevlilerinin Bakanlar Kurulunca idari izinli sayıldığı 16 Eylül Cuma günü ise resmi tatil sayılmadığından, işçiler için de tatil değildir.

– Geriye dört günlük bayram tatili kalmaktadır. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun uyarınca Kurban Bayramı tatili arefe günü saat 13.00’ten itibaren 4,5 (dörtbuçuk) gündür ve bu süre genel tatil yani resmi tatildir. Arefe günü Pazar gününe denk geldiğinden zaten tatildir. Dolaysıyla bayram tatili 12 Eylül 2016 Pazartesi günü başlayıp, 15 Eylül 2016 Perşembe günü sona ermektedir. Bu sürenin işçiler açısından tatil olup olmadığı konusu ise Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri İşçiler İçin de Tatil Sayılır mı ? başlıklı yazıda belirtilmiştir.

Söz konusu yazıdan da anlaşılacağı üzere; İş Kanununda bayram tatilinin işçi açısından da tatil sayılıp sayılmayacağı konusu toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmesine (işçi – işveren arasındaki anlaşmaya) bırakılmış olmakla yani bu konuda kesin bir hüküm bulunmamakla birlikte, Kanun uyarınca; bayram tatilinde çalışılması halinde işçinin onayının alınması gerektiği gibi, ayrıca bayram tatilinde çalışan işçiye çalıştığı her gün için iki kat ücret ödenmesi gerekmektedir.

Öte yandan durum yukarıda belirtildiği şekilde olmakla beraber, işverenin dokuz günlük tatili işçi açısından tatil sayması konusunda herhangi bir engel bulunmamaktadır. Bu durumda işçi bayramdan önceki Cumartesi ve Pazar günü işyerinde çalışmamış olsa bile, önceki beş gün yani hafta içi boyunca çalışarak 45 saatlik normal haftalık çalışma süresini doldurmuşsa, işverenin Cumartesi ve Pazar günü için işçiye normal ücretini ödemesi gerekir. Aynı şekilde üç buçuk günlük bayram tatili süresince işçi işyerinde çalışmamış olsa bile o günlere it normal ücretinin işçiye aynen ödenmesi gerekir. Bunun dışında kalan çalışılmamış günler için işçiye ücret ödeyip ödememe, eğer bu konuda herhangi bir sözleşme yoksa, işverenin isteğine bağlıdır. (isvesosyalguvenlik.com)