Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / 92-Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin Sözleşme

92-Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin Sözleşme

Sponsorlu Bağlantılar

Sözleşmenin;

– Genel Hükümler başlıklı Birinci Bölümünün; 1 inci maddesinde sözleşmenin kapsamına giren gemiler, 2 nci maddesinde tanımlar, 3 üncü maddesinde onaylayan ülkelerin sözleşmeyi nasıl uygulayacağı,

– Mürettebatın Barınacakları Yerlerin Planlarının Yapılması ve Kontrolü başlıklı İkinci Bölümünün; 4 üncü maddesinde gemiler inşa edilmeden önce planının yetkili makama onaylatılacağı, 5 inci maddesinde geminin yapım aşamasında yetkili makamın yapacağı kontroller,

– Mürettebatın Barınacakları Yerlere İlişkin Gereklilikler başlıklı Üçüncü Bölümünün; 6 ncı maddesinde mürettebatın gemide barınacağı yerlerin taşıması gereken fiziki şartlar, 7 nci maddesinde geminin genel olarak taşıması gereken fiziki şartlar, 8 inci maddesinde barınma yerlerinin ısıtma sisteminin taşıması gereken şartlar, 9 uncu maddesinde aydınlatma sisteminin taşıması gereken şartlar, 10 uncu maddesinde kamaraların taşıması gereken şartlar, 11 inci maddesinde yemekhanelerin taşıması gereken şartlar, 12 nci maddesinde dinlenme yerleri ve mekanların taşıması gereken şartlar, 13 üncü maddesinde temizleme yerlerinin taşıması gereken şartlar, 14 üncü maddesinde revir bulundurulması gereken gemiler ve revirin taşıması gereken şartlar, 15 inci maddesinde gemilerde bulunması gereken diğer alanlar ve mekanlar, 16 ncı maddesinde gemilerde özel düzenlemeler yapılabilecek durumlar, 17 nci maddesinde barınma yerlerinin taşıması gereken diğer şartlar,

– Dördüncü Bölümünde Sözleşmenin Mevcut Gemilere Uygulanması,

– Beşinci Bölümünde Nihai Hükümler,

düzenlenmiştir.

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz