Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / 94-Bir Amme Makamı Tarafından Yapılan Mukavelelere Konulacak Çalışma Şartlarına Müteallik Sözleşme

94-Bir Amme Makamı Tarafından Yapılan Mukavelelere Konulacak Çalışma Şartlarına Müteallik Sözleşme

Sponsorlu Bağlantılar

Sözleşme bir kamu makamı tarafından yapılan sözleşmelere konulacak çalışma şartlarıyla ilgili bulunan muhtelif şartları düzenlemektedir.

Sözleşmenin;

– 1 inci maddesinde sözleşmenin hangi mukavelelere uygulanacağı, 2 nci maddesinde sözleşme kapsamına giren mukavelelerin taşıması gereken şartlar, 3 üncü maddesinde sözleşmelerin yerine uygulanmasında istihdam edilen işçilerin sağlığı, iş emniyeti ve sosyal servislerine yönelik gerekli tedbirler uygulanamıyorsa yetkili makamın, ilgili işçilere, adil ve makul sağlık, emniyet ve sosyal servis şartlarını sağlamak üzere gerekli tedbirler alacağı, 4 üncü maddesinde sözleşmenin uygulanmasıyla ilgili olarak düzenlenecek ulusal mevzuatın taşıması gereken şartlar, 5 inci maddesinde sözleşmelere konulmuş şartlara uyulmaması halinde gerekli yaptırımların uygulanacağı, 6 ncı maddesinde ülkelerin sözleşmenin uygulanması konusunda düzenleyeceği raporların taşıması gereken şartlar, 7 nci maddesinde sözleşmenin uygulanamayacağı yerler ve bu konuda yapılacak işlemler, 8 inci maddesinde sözleşmenin geçici olarak uygulanamayacağı durumlar, 9 uncu maddesinde sözleşmenin yürürlüğe girmeden önce düzenlenmiş akitler hakkında da uygulanacağı, 10 uncu maddesinde sözleşmenin feshinin fesihten önce yapılmış mukaveleleri etkilemeyeceği, sonraki maddelerde genel hükümler,

düzenlenmiştir.

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz