Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / 99-Tarımda Asgari Ücret Tesbiti Usulleri Hakkında Sözleşme

99-Tarımda Asgari Ücret Tesbiti Usulleri Hakkında Sözleşme

Sponsorlu Bağlantılar

Sözleşme; tarımda asgari ücret tespit usulleri meselesine dair tekliflerin kabulü ve bu tekliflerin bir sözleşme şeklini almasına karar verdikten sonra düzenlenmiştir.

Sözleşmenin;

– 1 inci maddesinde sözleşmeyi onaylayan her ülkenin tarımsal işyerleriyle tarımla ilgili işlerde çalıştırılan işçilerin asgari ücret sınırlarının tespitini mümkün kılacak uygun usuller koymayı veya bu gibi usulleri muhafaza etmeyi taahhüt etmiş sayılacağı, 2 nci maddesinde hangi hallerde asgari ücretin aynı olarak ödenmesine müsaade edilebileceği, 3 üncü maddesinde maddede sayılan şartlar saklı kalmak kaydıyla asgari ücret tespit usulleriyle bu usullerin uygulanmasında takip olunacak yolları tayinde ülkelerin serbest olduğu, 4 üncü maddesinde asgari ücret tespiti konusunda ülkelerin alacakları tedbirler, 5 inci maddesinde her ülkenin her yıl asgari ücret tespitine ilişkin karar ve uygulamalarını ILO’ya bildireceği, sonraki maddelerde genel hükümler,

düzenlenmiştir.

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz