Anasayfa / Soru - Cevap / Daha Önce Alınmış İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikaları Geçerli midir ?

Daha Önce Alınmış İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikaları Geçerli midir ?

Sponsorlu Bağlantılar

30 Haziran 2012 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Mevcut sertifika ve belgeler ile ihtar puanları başlıklı Geçici 5 inci maddesinde; 30 Haziran 2012 tarihinden önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen işyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hemşiresi sertifikası veya belgesi ile Türk Tabipleri Birliği tarafından verilen işyeri hekimliği sertifikası sahiplerinden belgeleri geçersiz sayılanların, mevcut belge veya sertifikalarını 30 Haziran 2012 tarihinden itibaren bir yıl içinde Bakanlıkça düzenlenecek belge ile değiştirmeleri şartıyla bu Kanunla verilen bütün hak ve yetkileri kullanabilecekleri, aynı tarihten önce eğitim kurumlarınca verilen işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimlerini tamamlayanlardan eğitimleri geçersiz sayılanların da ilgili mevzuata göre sınava girmeye hak kazanacakları, hak sahipliğinin tespitinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kayıtlarının esas alınacağı hükme bağlanmış, söz konusu bir yıllık süre de 30 Haziran 2013 tarihinde dolmuştur. (isvesosyalguvenlik.com)