Anasayfa / GSS Rehberi / Acil Servislerde Hangi Hallerde Fark Ücret Alınmaz ?

Acil Servislerde Hangi Hallerde Fark Ücret Alınmaz ?

Sponsorlu Bağlantılar

Acil servislerde verilen ve Sağlık Uygulama Tebliği eki EK-2/B Listesinde yer alan 520.021 kod numaralı “Yeşil alan muayenesi” adı altında Sosyal Güvenlik Kurumu’na fatura edilebilen sağlık hizmetleri hariç olmak üzere, acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetlerinden dolayı muayene katılım payı (muayene farkı) alınmayacağı gibi, vakıf üniversite hastaneleri ile özel hastaneler de ilave (fark) ücret alamaz.

Muayene farkı ile fark / ilave ücret alınmayacak acil hâller; ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbî müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbî müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli hâlinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlardır. Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir.

Yeşil Alan Uygulaması Kapsamına giren ve girmeyen vakalar Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 26/03/2014 tarihli ve 2014/13 sayılı Genelgede belirtilmiştir. Buna göre;

Sarı ve kırmızı renk kodlaması altında yer alan tıbbi durumların dışında kalan işlemlerin tümü yeşil renk (yeşil alan) kodu kapsamında değerlendirilecek ve muayene katılım payı (muayene farkı) alınacağı gibi vakıf üniversite hastaneleri ile özel hastaneler de ilave (fark) ücret alabilecektir. Sarı ve kırmızı renk kodlaması altında yer alan tıbbi durumlarda ise muayene farkı ve ilave ücret alınmayacaktır.