Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / İşveren - İşyeri İşlemleri Soru ve Cevaplar / Afet Durumlarında 4/a (Eski SSK) Sigortalıları İçin Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süresi Nasıl Tespit Edilmektedir ?

Afet Durumlarında 4/a (Eski SSK) Sigortalıları İçin Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süresi Nasıl Tespit Edilmektedir ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 68- AFET DURUMLARINDA 4/a (ESKİ SSK) SİGORTALILARI İÇİN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİN VERİLME SÜRESİ NASIL TESPİT EDİLMEKTEDİR ?

CEVAP 68- 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun uyarınca genel hayatı etkilediğine karar verilen afetler nedeniyle, afet bölgesinde doğrudan veya dolaylı olarak zarar gören işverenlerin, afetin olduğu tarihten afetin olduğu tarihi takip eden ayın sonuna kadar Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları aylık prim ve hizmet belgeleri de dahil diğer belgelerin, afetin meydana geldiği tarihi izleyen ayın sonuna kadar verilmesi halinde bu belge süresi içinde verilmiş sayılmaktadır.