Anasayfa / Haber / AGİ Ödemesi İşverenin Cebinden Değil Devletin Kasasından Çıkıyor

AGİ Ödemesi İşverenin Cebinden Değil Devletin Kasasından Çıkıyor

Sponsorlu Bağlantılar

Ülkemizde daha önce uygulanan vergi iadesinin yerine getirilen ve AGİ olarak adlandırılan asgari geçim indirimi uygulaması, 1 Ocak 2008 tarihinden beri devam ettiği halde, maalesef bazı işverenlerce halen benimsenebilmiş değil.

Bunlar genelde, çalışana verilen AGİ ödemesinin kendi inisiyatifinde olduğunu, kendi cebinden gittiğini düşünen veya daha çok kazanma düşüncesi içerisinde olan işverenler.  Dolayısıyla bunlar çalışana ya hiç AGİ ödemiyor veya eksik ödüyor. Çalışanların evli olup olmama, evliyse eşinin çalışıp çalışmaması, çocuk sahibi olup olmaması ve çocuk sayısına göre ödenmesi gereken asgari geçim indirimi tutarları Aylık Asgari Geçim İndirimi Dahil 2016 Yılı Asgari Ücret Tutarları sayfasında yer almaktadır.

Asgari geçim indirimi olarak çalışana yapılan / yapılması gereken ödeme aslında işverenin cebinden çıkmamaktadır. Çünkü 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu uyarınca, istisnalar hariç çalışanların aldıkları ücretler gelir vergisine tabidir. (Bkz. Ücretten Kesilecek Vergi Nasıl Hesaplanır ?) Vergi dilimine göre (Bkz. Ücretliler İçin 2016 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi – 2016 Vergi Dilimleri) çalışanların ücretlerinden kesilecek gelir vergisini hesaplamak ve ilgili vergi dairesi hesabına yatırmak işverenin görevidir. Asgari geçim indirimi uygulaması ile de çalışanın ücretinden işverence kesilip Devlete ödenmesi gereken tutardan yapılacak indirim kastedilmektedir. Dolayısıyla işverenin; çalışanın ücretinden kesilecek gelir vergisini hesapladıktan sonra asgari geçim indirimi kadarını bu tutardan düşmesi, kalan tutar üzerinden çalışan adına o vergiyi Devlete ödemesi, Devlete ödenecek vergiden düştüğü tutarı yani asgari geçim indirimi tutarını da işçiye ödemesi gerekmektedir. Bunu ödeyip ödememe işverenin inisiyatifinde değildir, işveren buna mecburdur. Çünkü Devlet asgari geçim indirimi kadar vergiyi çalışandan almaktan vazgeçmekte, ancak bunun işçiye ödenmesi şartıyla vazgeçmektedir. Bu nedenle de asgari geçim indirimi aslında işverenin kendi cebinden yaptığı bir ödeme olmayıp, Devletin parasından çalışana yaptığı bir ödemedir.  İşveren bunu çalışana ödememekle bir yönüyle vergi kaçırmış, yani suç işlemiş olmaktadır. (Bkz. Asgari Geçim İndirimini Çalışana Ödemeyen İşverenin Sorumluluğu Nedir ?) (isvesosyalguvenlik.com)