Anasayfa / GSS Rehberi / Aile Hekimleri de İstirahat Raporlarını İnternetten Gönderebilecek

Aile Hekimleri de İstirahat Raporlarını İnternetten Gönderebilecek

Sponsorlu Bağlantılar

Bilindiği üzere, 4/a (SSK) kapsamında çalışan sigortalıların, Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı 2 nci ve 3 üncü basamak sağlık hizmet sunucularından aldıkları geçici iş göremezlik belgeleri (istirahat raporları) ile sağlık kurulu raporları artık elektronik ortamda yani internet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilmektedir (İstirahat Raporları 16 Temmuzdan İtibaren Elektronik Ortamda Gönderilecek başlıklı haber). Ancak birinci basamak hizmet sunucularında (aile hekimliği, sağlık ocakları) görevli doktorlar tarafından düzenlenen geçici iş göremezlik belgeleri (istirahat raporları) ise halen kağıt ortamında Kuruma gönderilmekteydi.

Sosyal Güvenlik Kurumu, 4/a kapsamındaki sigortalılar için, birinci basamak sağlık hizmet sunucuları hekimleri tarafından düzenlenecek istirahat raporlarının elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi ile ilgili olan bilgisayar programının test çalışmalarının tamamlandığını, en kısa sürede işletime açılmasının planlandığını duyurdu.

Kurum ayrıca, sigortalılar için istirahat raporu düzenlemek durumunda olan birinci basamak sağlık hizmet sunucuları hekimleri ile 2 nci ve 3 üncü basamak sağlık tesisleri hekimleri tarafından duyuru ekinde yer alan, Doktor Yetki Tanımlama Formu doldurularak, söz konusu hekimlerin bağlı bulundukları Sağlık İl Müdürlükleri, hastane başhekimlikleri veya üniversite hastanelerinde bağlı bulunulan tıp fakültesi dekanlıklarınca onaylandıktan sonra Kuruma bir üst yazı ekinde toplu olarak gönderilmesi veya şahsen Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvurulması halinde bu hekimlere elektronik ortamda rapor yazabilmeleri için kullanıcı adı ve şifre tahsis edileceğini belirtti.

Bir hekimin aynı anda birden fazla sağlık tesisinde görevli olması halinde, her bir tesisten istirahat raporu düzenleyebilmesi için ayrı ayrı yetki talebinde bulunması gerekiyor.

Diğer taraftan, işyeri hekimleri tarafından düzenlenecek istirahat raporları için Doktor Yetki Tanımlama Formunun doldurulmasının dışında, hekimlere İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından tanınan işyeri hekimi yetki belgesinin de söz konusu formun ekinde mutlaka yer alması gerekiyor.