Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği

Sponsorlu Bağlantılar

Bu Yönetmelik; istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen aktif işgücü hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere 12.03.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiştir. Daha önce 31 Aralık 2008 tarihli ve 6 ncı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliği ise bu yeni Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmış ve yerini yeni yönetmelik almıştır.

Yönetmelik; Türkiye İş Kurumu tarafından işgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek olan mesleki eğitim kurslarını, işbaşı eğitim programlarını, girişimcilik eğitim programlarını, toplum yararına programları, iş ve meslek danışmanlığı faaliyetlerini ve bu Yönetmelik çerçevesinde tasarlanacak olan diğer kurs, program, proje ve özel uygulamalar ile bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmeliğin tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde; aktif işgücü hizmetleri, bireysel gönderme, denetim kurulu, engelli, eski hükümlü, girişimcilik eğitim programı, hizmet merkezi, hizmet sağlayıcı, hükümlü, istekli, işbaşı eğitim programı, iş ve meslek danışmanı, katılımcı, kesinleşen kursiyer sayısı, kurs, kursiyer veya katılımcı başı ders saat maliyeti, kursiyer, mesleki yeterlilik belgesi, özel politika veya uygulama gerektiren gruplar, plan, protokol, sistem, sözleşme, teklif, temrin gideri, toplum yararına program, ulusal meslek standartları, ulusal yeterlilik, yeterlilik birimi, yüklenici, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu kavramlarının tanımları yer almaktadır.

Yönetmeliğin;

– Birinci bölümünde genel esaslar,

– İkinci bölümünde mesleki eğitim kursları,

– Üçüncü bölümünde işbaşı eğitim programı,

– Dördüncü bölümünde toplum yararına programlar,

– Beşinci bölümünde girişimcilik eğitim programı,

– Altıncı bölümünde ortak hükümler, özel düzenleme, politika ve uygulamalar,

konularında düzenlemeler yer almaktadır.