Anasayfa / Eski Haberler / Almanya Hizmet Borçlanmasında Değişiklik Yapıldı

Almanya Hizmet Borçlanmasında Değişiklik Yapıldı

Sponsorlu Bağlantılar

Federal Almanya Cumhuriyeti mevzuatında 27/2/2009 tarihinde yapılan değişiklikle, Almanya’da çocuk yetiştirme süreleri bulunan ancak Alman mevzuatı gereğince yaşlılık aylığı bağlanması için gerekli olan 60 aylık prim ödeme şartını Türkiye’deki ve Almanya’daki hizmetleri ile birlikte 65 yaşını bitirecekleri tarihe kadar dolduramayanlara, eksik sürelerini borçlanarak 60 aylık prim ödeme şartını yerine getirip yaşlılık aylığı alma imkanı getirilmiş, bu husus Sosyal Güvenlik Kurumunca yayımlanan 25/5/2010 tarih – 2010/68 sayılı Genelge de belirtilmişti. Bu defa, Almanya mevzuatında, Türkiye’ye kesin dönüş yapmış olanların eksik sürelerini borçlanmalarına imkan veren yasa, 11/8/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmış olup, bu yeni durum çerçevesinde uygulamanın ne şekilde gerçekleşeceği yine Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan 08/12/2010 tarih – 2010/129 sayılı Genelge ile açıklanmıştır. Buna göre;

10/8/2010 tarihine kadar Alman mevzuatında aranılan yaş şartını yerine getirmiş ve borçlanma talebinde bulunmuş olanlar hakkında yürürlükten kaldırılan yasa hükümleri uygulanacak, bu tarihten sonra borçlanma talebinde bulunanlar ise borçlanma imkanından yararlanamayacaklardır. Ancak, Almanya’da çocuk yetiştirme süreleri bulunan ve kesin dönüş yapan T.C. Vatandaşlarının aşağıda yapılan açıklamalar çerçevesinde çocuk yetiştirme sürelerinin emeklilikte değerlendirilmesine devam edilecektir.

Almanya’da çocuk yetiştirmiş olanların öncelikle, 2010/68 sayılı Genelgede belirtildiği şekilde Alman sigorta mercilerine müracaat ederek Almanya’daki çocuk yetiştirme sürelerini tespit ettirmeleri gerekmektedir.

Almanya’da çocuk yetiştirme süreleri bulunan ve bu sürelerle Alman mevzuatına göre yaşlılık aylığı bağlanması için gerekli olan 60 aylık prim ödeme şartını yerine getiremeyenler, eksik sürelerini Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 2 nci maddesinde sayılan mevzuatlardaki sigortalılık hallerinden birine tabi olarak ya da isteğe bağlı sigortaya prim ödeyerek veya 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde sayılan hizmet sürelerini anılan maddeye göre borçlanarak tamamlayabileceklerdir.

Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesine sitemizin Mevzuat bölümünden ulaşabilirsiniz.