Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Yurtdışı İşlemleri Soru ve Cevaplar / Almanya’da İş Üstlenen Türk Firmalarınca İstisna Akdi Kapsamında İstihdam Edilen Türk İşçilerinin Sosyal Güvenlikleri Nasıl Sağlanır ?

Almanya’da İş Üstlenen Türk Firmalarınca İstisna Akdi Kapsamında İstihdam Edilen Türk İşçilerinin Sosyal Güvenlikleri Nasıl Sağlanır ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 6- ALMANYA’DA İŞ ÜSTLENEN TÜRK FİRMALARINCA İSTİSNA AKDİ KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN TÜRK İŞÇİLERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ NASIL SAĞLANIR ?

CEVAP 6- Türkiye ile Almanya arasında sosyal güvenlik sözleşmesinden ayrı olarak imzalanan “Türk Firmaları İşçilerinin İstisna Akdi Çerçevesinde İstihdamına İlişkin Anlaşma” ya göre, istisna akdi ile çalıştırılan Türk işçileri hakkında 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile AFC Hükümeti Arasında Türk Firmaları İşçilerinin İstisna Akdi Çerçevesinde İstihdamına İlişkin Anlaşmanın Uygulanması Hakkında Tebliğ”, 24/4/2004 tarih ve 25142 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğe göre, 5510 sayılı Kanunda öngörülen primler, işçilerin Almanya’da bulundukları süre için prime esas kazancın alt sınırının iki katından az olmamak kaydıyla bu miktar ile üst sınır arasındaki gerçek kazançları üzerinden ödenir.

Almanya’da istisna akdi ile istihdam edilecek her bir işçi için sigortalı hesap fişi (yeni alınmışsa ilk işe giriş bildirgesi), çalışma izni garanti belgesi, dahiliye veya hariciye uzmanından alınmış hekim raporu (ağır ve tehlikeli işler için sağlık raporu) ve 2000 DM tutarında teminat mektubu SGK’ya verilir.

Almanya’ya götürülen işçiler için çalışmaları süresince Türk mevzuatına tabi kalacaklarını kanıtlayan AT1 ve ihtiyaç duyacakları sağlık yardımlarını SGK hesabına yapılmasına olanak sağlayacak olan AT11 formülerleri düzenlenerek işverene verilir.

AT1 iş sözleşmesinde belirtilen süre için, AT11 ise üç aylık süre için düzenlenir, işçinin prim tahakkukunun devam etmesi kaydı ile ve Almanya yabancılar dairesinin oturma iznine bağlı olarak AT11 yeniden düzenlenebilir.