Anasayfa / Soru - Cevap / Alt İşverenin (Taşeronun) İşyeri Bildirgesi Vermesi Gerekir mi ?

Alt İşverenin (Taşeronun) İşyeri Bildirgesi Vermesi Gerekir mi ?

Sponsorlu Bağlantılar

Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin bir işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde, iş alan ve bu iş için görevlendirdiği sigortalıları çalıştıran üçüncü kişiye alt işveren denir. Daha önce SSK mevzuatında aracı olarak ifade edilmekteydi. Kamuoyunda taşeron olarak da nitelendirilmektedir.

Alt işverenin, mevzuattan doğan yükümlülüklerini asıl işverene ait işyeri sicil numarasına ilave olarak verilecek üç haneli alt işveren numarası ile asıl işverenin işyeri dosyası üzerinden yerine getirmesi gerektiğinden, alt işveren adına Sosyal Güvenlik Kurumu’nda işyeri dosyası açılmaz. Dolayısıyla alt işverenin işyeri bildirgesi vermesi gerekmez.

Bunun yerine alt işverenin;

– Asıl işverenle yapmış olduğu alt işverenlik sözleşmenin bir örneğini,

– Gerçek kişi ise kendisinin, tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin imza sirkülerini,

asıl işverenin bağlı olduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne / Sosyal Güvenlik Merkezine elden vermesi veya posta yoluyla göndermesi gerekli ve yeterlidir.

Öte yandan, hizmet alım ihaleleri kapsamında özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında personel / işçi çalıştıran müteahhitler için de taşeron tabiri kullanılmakta olup, yukarıda kastettiğimiz taşeronlar bunlar değildir. Çünkü bu durumdaki taşeronların, her ihaleli iş için Sosyal Güvenlik Kurumu’nda kendi adlarına işyeri dosyası açtırmaları gerekir.