Anasayfa / Soru - Cevap / Alt İşverenin (Taşeronun) Olduğu Yerde Risk Analizini Kim Yapar ?

Alt İşverenin (Taşeronun) Olduğu Yerde Risk Analizini Kim Yapar ?

Sponsorlu Bağlantılar

Bir işyerinde bir veya daha fazla alt işveren yani taşeron bulunması halinde:

– Öncelikle her taşeronun yürüttüğü işlerle ilgili olarak gerekli risk değerlendirmesi çalışmalarını yapması veya yaptırması,

– Risk değerlendirmesi çalışmaları konusunda, asıl işverenin sorumluluk alanları ile ilgili taşeronun ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgelerin asıl işverence sağlanması,

– Asıl işverenin de taşeronca yürütülen risk değerlendirmesi çalışmalarını denetlemesi ve bu konudaki çalışmaları koordine etmesi,

– Taşeronun hazırladığı risk değerlendirmesinin bir nüshasını asıl işverene vermesi, asıl işveren de bu risk değerlendirmesi çalışmalarını kendi çalışmasıyla bütünleştirerek, risk kontrol tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığını izleyip denetlemesi ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlaması,

gerekir.(isvesosyalguvenlik.com)