Alt İşverenliğin Şartları Nelerdir ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 9- ALT İŞVERENLİĞİN ŞARTLARI NELERDİR ?

CEVAP 9- Alt işveren sayılabilmek için;

-Ortada asıl işin tamamını yapmayı üstlenen veya kendi adına sigortalı çalıştıran bir asıl işveren,

-Asıl işverene ait bir işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde iş alan ve bu işte kendi adına sigortalı çalıştıran üçüncü bir kişi (alt işveren),

-Asıl işveren ile alt işveren arasında işle ilgili olarak hukuki (sözleşme) ilişki kurulmuş,

-Alt işveren tarafından üstlenilen işte çalıştırılacak sigortalılar, münhasıran o iş için istihdam edilmiş ve çalıştırılmış,

-Alt işveren tarafından yapılan iş, bir işin bölüm veya eklentileri ile ilgili,

-Alt işverenin üstlendiği iş, asıl işverenin işyerinde yürütülmekte olan işle ilgili,

-Alt işveren üstlendiği işi, sadece kendisi değil istihdam ettiği işçilerle yapılmış,

olması şartlarının bulunması gerekmektedir.