Anasayfa / Eski Haberler / Analık Hali ve Gebelik Muayenelerinde Hastaneler İlave Ücret Alabilir

Analık Hali ve Gebelik Muayenelerinde Hastaneler İlave Ücret Alabilir

Sponsorlu Bağlantılar

Sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tedavi giderleri Sağlık Uygulama Tebliği doğrultusunda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kurum ve kuruluşlara ödenmekte, ancak belirli sınırlar dahilinde özel hastaneler ve vakıf üniversite hastaneleri SGK’lı hastalardan ayrıca fark/ilave ücret alabilmektedir. Ancak bu hastanelerin alabilecekleri fark ücretin sınırını ve fark ücret alınamayacak durumları da yine Kurum belirlemekte ve zaman zaman bu konuda değişiklik yaparak duyurmaktadır (21/12/2010, 7/1/2011 ve 30/12/2011 tarihli haberler).

Son günlerde yazılı ve görsel basında analık halinden/gebelik muayenelerinden ilave ücret ve katılım payı alınamayacağına ilişkin haberler yer alması üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu bu konuda kamuoyunu bilgilendirmek üzere bir duyuru yayımlamıştır. Duyuruda da belirtildiği üzere;

Genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlüsü olan kişiye analık hali (hamilelik – gebelik) nedeniyle sağlık hizmeti verilmesinde; sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için gerekli olan 30 günlük süre prim ödeme şartı veya prim borcunun bulunmaması şartı aranmamaktadır. Ancak, analık halinde Kanun gereği alınması gereken katılım payları alınmaktadır. Ayrıca kişilerin; analık hali nedeniyle sağlık hizmeti almak için Kanun gereği ilave ücret almasına izin verilen sağlık sunucularını yani özel hastaneler ve vakıf üniversite hastanelerini tercih etmeleri halinde Kurumca belirlenen sınırlar çerçevesinde kendilerinden ilave ücret alınabilmektedir. Konuya ilişkin Kurum duyurusuna web sitesinden ulaşılabilir.(www.isvesosyalguvenlik.com)