Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Kısa Vadeli Sigorta Kolları Soru ve Cevaplar / Analık Hallerinde Geçici İş Göremezlik Ödeneği Hangi Şartlarda Verilmektedir ?

Analık Hallerinde Geçici İş Göremezlik Ödeneği Hangi Şartlarda Verilmektedir ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 22- ANALIK HALLERİNDE GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ HANGİ ŞARTLARDA VERİLMEKTEDİR ?

CEVAP 22- Sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilâve edilerek çalışmadığı her gün için SGK’ca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir.