Anasayfa / Haber / Analık İstirahat Raporlarında Artık Onay Şartı Aranmayacak

Analık İstirahat Raporlarında Artık Onay Şartı Aranmayacak

Sponsorlu Bağlantılar

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin “Sigortalılara verilecek olan istirahatlar” başlıklı 39 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca; istirahat raporlarının Sosyal Güvenlik Kurumuyla sözleşmeli (anlaşmalı) sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi şarttır. Eğer rapor SGK ile sözleşmesi (anlaşması) olmayan sağlık hizmeti sunucularından (hastane, tıp merkezi gibi) alınmışsa, SGK’nın bu raporu geçerli sayması için, istirahat süresi 10 günü geçmiyorsa raporun Kurumla sözleşmeli resmî sağlık hizmeti sunucusu hekimi tarafından, istirahat süresi 10 günü geçiyorsa raporun Kurumla sözleşmeli resmî sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onaylanması gerekmektedir. Öte yandan, SGK’nın resmi sağlık hizmet sunucularıyla anlaşması olup, bu düzenleme özel sağlık hizmet sunucularını kapsamaktadır.

Uygulama bu şekilde olmakla beraber, 1 Ekim 2013 tarihli ve 28782 sayılı Resmî Gazete yayımlanan Yönetmelikle söz konusu 39 uncu maddesinin birinci fıkrasına “Ancak analık sigortasından düzenlenen istirahat raporları için onay şartı aranmaz.” şeklinde bir cümle eklenmişti. Eklenen bu cümle ile kadın sigortalıların analık (gebelik – doğum) hallerinde, sözleşmesi olmayan sağlık kuruluşlarından alacakları istirahat raporları onay şartı dışında tutulmuştu.

Sosyal Güvenlik Kurumu, bu yeni düzenleme çerçevesinde uygulamanın nasıl yürütüleceğini çıkardığı 2013/35 sayılı Genelge ile belirledi. Genelgeye http://www.sgk.gov.tr/ sayfasındaki Mevzuat/Yürürlükteki Mevzuat/Genelgeler bölümünden ulaşabilirsiniz.

Analık sigortası konusu ile ilgili ayrıntılı bilgi ve açıklamalar ise Analık Sigortası – Sağlanan Yardımlar ve ŞartlarıGeçici İş Göremezlik Ödeneği (Rapor Parası) Kimlere Verilir – Şartları Nelerdir? başlıklı yazılarda yer almaktadır.