Anasayfa / Haber / Anayasa Mahkemesi, Davası Uzun Süren İşçiye Tazminat Ödenmesine Karar Verdi

Anayasa Mahkemesi, Davası Uzun Süren İşçiye Tazminat Ödenmesine Karar Verdi

Sponsorlu Bağlantılar

12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandumla birlikte Anayasanın 148 inci maddesinde yapılan değişiklikle Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı gelmiş, bu doğrultuda 23 Eylül 2012 tarihinde de Mahkemeye bireysel başvurular başlamıştı (Bkz. Anayasa Mahkemesi’ne Artık Bireysel Başvuru Yapılabilecek başlıklı yazı).

Bu çerçevede, 1/7/2005 tarihinde İş Mahkemesinde açtığı tazminat davası halen devam eden bir vatandaşın, makul sürede yargılama yapılmadığı, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini gerekçesiyle ve tazminat talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı bireysel başvuru sonuçlandı ve mahkemenin buna ilişkin 3/4/2014 tarihli ve 2013/5881 başvuru numaralı kararı 6 Haziran 2014 tarihli ve Resmî Gazete’de yayımlandı.

Başvuru dilekçesine göre; davacı işçi işyerinde meydana gelen iş kazası nedeniyle İş Mahkemesinde; pres makinesinin bakımının yapılmadığı ve gerekli önlemlerin alınmadığı iddiasıyla işyeri sahibi şirket ile işyerinin teknik sorumlusu Y.K. isimli şahıs aleyhine dava açmış, iş görme kaybı nedeniyle maddi ve manevi tazminatın tahsilini talep etmiş. Ayrıca yargılama, söz konusu İş Mahkemesinde halen devam etmekte olup, 31/3/2014 tarihli duruşmada, davanın 9/6/2014 tarihine ertelenmesine karar verilmiş.

Anayasa Mahkemesi’nin söz konusu kararının sonuç bölümü aynen aşağıda yer almaktadır:

Açıklanan gerekçelerle;

A. Başvurunun yargılamanın uzunluğuyla ilgili şikâyet yönünden KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,

B. Anayasa’nm 36. maddesinde güvence altına alınan makul sürede yargılanma hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE,

C. Başvurucuya 13.000,00 TL manevi TAZMİNAT ÖDENMESİNE, başvurucunun tazminata ilişkin diğer taleplerinin REDDİNE,

D. Başvurucu tarafından yapılan 198,35 TL harç ve 1.500,00 TL vekâlet ücretinden oluşan toplam 1.698,35 TL yargılama giderinin BAŞVURUCUYA ÖDENMESİNE,

E. Ödemelerin, kararın tebliğini takiben başvurucunun Maliye Hâzinesine başvuru tarihinden itibaren dört ay içinde yapılmasına; ödemede gecikme olması halinde, bu sürenin sona erdiği tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için yasal faiz uygulanmasına,

F. Kararın bir örneğinin İzmir 4. İş Mahkemesine gönderilmesine,

3/4/2014 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.