Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / İşveren - İşyeri İşlemleri Soru ve Cevaplar / Apartman Yöneticiliklerinde e-Sigorta Uygulaması Nasıl Gerçekleştirilmektedir ?

Apartman Yöneticiliklerinde e-Sigorta Uygulaması Nasıl Gerçekleştirilmektedir ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 13- APARTMAN YÖNETİCİLİKLERİNDE “e-SİGORTA” UYGULAMASI NASIL GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR ?

CEVAP 13- Apartman yönetimlerince yapılacak olan başvurularda ise, ayrıca, kullanıcı kodu ve şifresinin yönetici adına verilmesinin talep edilmesi halinde, “noter onaylı karar defteri”, “binaya ilişkin bilgilerin yer aldığı ilk sayfası” ve “yönetici seçimine ilişkin kat malikleri kurul kararının yer aldığı sayfa”nın da birer fotokopilerinin, “e-Sigorta Sözleşmesi”yle birlikte başvuru formuna eklenmesi mecburiyeti söz konusudur.

Apartman yönetimlerinde eğer şifre bir başka kişi adına alınacaksa, bu durumda yetki verilecek kullanıcı için çıkartılmış vekâletnamenin aslı veya noter onaylı sureti ya da ilgili idarelerce onaylı sureti de yukarıda bahsedilen belgelere eklenecektir.