Anasayfa / Haber / Araştırma – Geliştirme (Ar-Ge) Faaliyetlerinde Teşvikten Yararlanma Şartları Kolaylaştırıldı

Araştırma – Geliştirme (Ar-Ge) Faaliyetlerinde Teşvikten Yararlanma Şartları Kolaylaştırıldı

Sponsorlu Bağlantılar

12 Mart 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi üçüncü fıkrası uyarınca; kapsama giren işletmelerde çalışan Ar-Ge ve destek personeli ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanmaktadır.

Ancak mevcut düzenlemeye göre; bu teşvikten yararlanacak Ar-Ge merkezlerinin en az 50 tam zamanlı eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam ediliyor olması gerekmektedir.

18 Haziran 2014 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2014/6400 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile (5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Kapsamında Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilebilecek Ar-Ge Personeli Sayısının Tespitine Dair Karar); 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında, Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilebilecek en az tam zaman eş değer Ar-Ge personeli sayısı otuz olarak belirlendi. Değişiklik 1 Temmuz 2014 tarihinde yürürlüğe girecek.

Söz konusu teşvik uygulamasıyla ilgili ayrıntılı bilgi ve açıklamalar, İstihdam Teşviki Uygulamaları – Teşviklerin Kapsamı ve Yararlanma Şartları başlıklı yazıda yer almaktadır.