Anasayfa / Bilgi / Artık 10’dan Az Çalışanı Olan Birçok İşyeri de Ücretleri Bankaya Yatıracak

Artık 10’dan Az Çalışanı Olan Birçok İşyeri de Ücretleri Bankaya Yatıracak

Sponsorlu Bağlantılar

İşverenlerin çalışanlarını gerçek ücretleri üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmelerini ve Muhtasar Beyannameleri çalışanların gerçek ücretleri üzerinden düzenlemelerini sağlamak üzere çalışanlara yapılan ücret ve diğer ödemelerin bakaya yatırılması zorunluluğu getirilmişti.

Ancak bu zorunluluk sadece 10 ve üzeri çalışanı olan işyerlerini kapsıyordu. Bu defa 5 ve üzeri çalışanı olan işyerlerini kapsayacak şekilde bu zorunluluğun kapsamı genişletildi. Bu konuya daha önce 5 ve Üzeri Çalışanı Olan İşyerlerinde Ücretler Bankaya Yatırılacak başlıklı yazımızda değinmiştik.

Uygulamayla ilgili olarak Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21 Mayıs 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Söz konusu Yönetmelik değişikliği uyarınca 1 Haziran 2016 tarihinden itibaren;

– Basın İş Kanununa tabi olarak Türkiye genelinde 5 ve üzeri sayıda gazeteci çalıştıran işverenler ile bunlardan aynı zamanda İş Kanuna tabi işçi çalıştıran işverenlerden çalıştırdıkları gazeteci sayısı ile işçi sayısı toplamı 5 ve üzeri olan işverenler,

– Deniz İş Kanununa tabi olarak Türkiye genelinde 5 ve üzeri gemi adamı çalıştıran işverenler veya işveren vekilleri,

– Türkiye genelinde İş Kanunu kapsamına giren (Bkz. Esnaf ve Sanatkarlara Ait İşyerleri İş Kanununa Tabi midir ?) işyerlerinde çalıştırdıkları işçi sayısı 5 ve üzeri olan işverenler ile üçüncü kişiler,

çalıştırdıkları gazeteci, gemi adamı veya işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödeyecekler. Banka şubesi olmayan yerlerde ödemeleri PTT şubesi aracılığıyla yapacaklar. (Bkz. Çalışanların Ücretleri Banka Yerine PTT’ye Yatırılabilir mi ?)

Dolayısıyla bu düzenleme uyarınca 4 (dört) kişiden fazla çalışanı olan tüm işyerleri artık 1 Haziran 2016 tarihinden itibaren çalışanlarına ödeyecekleri ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakı banka yoluyla ödeyecekler, elden ödeyemeyecekler. Bu konuda uygulanacak idari para cezaları Pratik Bilgiler bölümünde yer almaktadır. (isvesosyalguvenlik.com)