Anasayfa / Bilgi / Artık Çalışan Çocukların Yetim Aylığı Kesilmeyecek

Artık Çalışan Çocukların Yetim Aylığı Kesilmeyecek

Sponsorlu Bağlantılar

Yetim aylığı alıyorken sigortalı işte çalışmaya başlayan ve aynı zamanda öğrenim görenlerin aylıkları artık 25 yaşını doldurana kadar kesilmeyecek.

5510 sayılı Kanunun “Ölüm aylığının hak sahiplerine paylaştırılması” başlıklı 34 üncü maddesinde ölüm (yetim) aylığı bağlanması için öngörülen şartlardan biri de aylık alacak çocuğun sigortalı herhangi bir işte çalışmaması şartıydı. Sadece 5 inci madde kapsamında kısmi sigortalı olarak çalışmak buna engel teşkil etmiyordu. Bu konudaki ayrıntılı bilgi Dul ve Yetim Aylığı Alma Şartları başlıklı yazıda yer almaktadır.

Bu düzenleme mağduriyetlere yol açtığı gibi, kayıt dışı çalışmaya da yol açıyordu. Çünkü yetim aylığı alan, ancak aynı zamanda çalışmak zorunda kalan birçok kişi sigortalı çalışınca aylığı kesileceğinden, kayıt dışı yani sigortasız çalışmayı tercih ediyordu.

Nihayet 27 Mart 2018 tarihli (2. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 7103 sayılı Torba Kanunla getirilen bir düzenleme bu sorunu kısmen ortadan kaldırdı. Maddeye eklenen cümle uyarınca; hak sahibi çocuklardan 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanların,  4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı bir işte çalışmaları bunlara aylık bağlanmasına engel teşkil etmeyecek, bağlanan aylığın kesilmesini gerektirmeyecek.

Yukarıdaki Yaşları Dolduranların Durumu Ne Olacak ?

Erkek çocukları zaten sigortalı bir işte çalışmasalar da yukarıda belirtilen yaşları doldurduklarında yetim aylıkları kesiliyor. Sadece çalışma gücünü en az yüzde 60 oranında yitirip malûl olduğu anlaşılan erkek çocukları belirtilen yaşları doldurduktan sonra yetim aylığı alabiliyor. Erkek çocuklar yönüyle değişen bir şey yok. Ancak kız çocuklarına evli olmamaları şartıyla yaşlarına bakılmaksızın yetim aylığı ödendiğinden, yukarıda belirtilen yaşları doldurduktan sonra yetim aylığı almaya devam eden kız çocukları, sigortalı bir işte çalışmaları halinde, eskiden olduğu gibi aylıkları kesilecek.

Çalıştığı İçin Yetim Aylığı Kesilmiş Olanların Durumu Ne Olacak ?

Sigortalı bir işte çalıştığı için daha önce yetim aylığı kesilmiş olan ve yukarıda belirtilen yaşları henüz doldurmamış olan kız veya erkek çocuklardan, yetim aylığının tekrar bağlanması için SGK’ya başvuranların aylıkları 1 Nisan 2018 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden başlatılacak, bu tarihten öncesi içinse geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak. Başvurular en yakın SGK Müdürlüğüne yapılabilir. (isvesosyalguvenlik.com)