Anasayfa / Haber / Artık Hastanede Damar İzi Kaydı İçin Rıza Aranmayacak

Artık Hastanede Damar İzi Kaydı İçin Rıza Aranmayacak

Sponsorlu Bağlantılar

Hastaneye gitmeyen kişileri hastaneye gitmiş ve tedavi almış gibi gösterme, bu kişiler üzerinden ilaç yazdırma şeklindeki sağlık suiistimallerinin önlenmesi amacıyla 2013 yılında özel hastane ve tıp merkezlerine giden hastalar için avuç içi veya parmak ucu damar izlerinin alınması uygulaması başlamıştı.

Asıl adı biyometrik kimlik doğrulama olan uygulama kapsamında herhangi bir özel hastane veya tıp merkezine ilk defa giden kişinin bir cihazla avuç içi veya parmak ucu izi sisteme kaydediliyor, o kişi o hastane veya tıp merkezine tekrar gittiğinde avuç içi veya parmak ucu damar izini sisteme okutması gerekiyor. Dolayısıyla 12 yaş ve altı çocuklar ile 75 yaş ve üstü yaşlılar hariç özel hastane ve tıp merkezlerinden sağlık hizmeti alacak herkes için bu uygulama zorunlu.

Ancak uygulamayla ilgili olarak Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın açtığı dava nedeniyle Danıştay yürütmeyi durdurma kararı vermiş, bu nedenle uygulama 2014 Kasım ayından itibaren durdurulmuştu. (Bkz. Danıştay’dan Hastanelerde Damar İzi Kontrol Uygulamasına Durdurma başlıklı haber.) Daha sonra konunun Anayasa Mahkemes’ine intikal etmesi üzerine ise Mahkeme uygulamayı Anayasa’ya uygun bulmuştu. (Bkz. Anayasa Mahkemesi’nden Vergi ve SGK Uygulamalarıyla İlgili İki Önemli Karar başlıklı haber.) Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı uygulama tekrar başlatıldı.

Öte yandan, Biyometrik Yöntemlerle Kimlik Doğrulama Sistemlerine Ait Kılavuzun “2.1. İlk kayıt ile ilgili işlemler” başlıklı bölümünde yer alan “İlk kayıt işlemi yapılmadan önce biyometrik verisi alınacak kişinin yine sağlık hizmet sunucusu tarafından EK:2 de yer alan rıza formunun da imzalatılarak alınması gerekmektedir.” ifadesi ve “Ek-2 Rıza Formu” kılavuzdan çıkartıldı. Dolayısıyla artık özel hastane ve tıp merkezlerinden kişinin avuç içi veya parmak ucu damar izinin sisteme kaydedilmesi için kişinin rızasının alınması gerekmeyecek, yani rızasına bakılmayacak. Tabii bunda Anayasa Mahkemesi’nin kararı etkili oldu. (isvesosyalguvenlik.com)