Anasayfa / Mevzuat / Tebliğler / Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ

Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ

Sponsorlu Bağlantılar

25 Ocak 2013 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin  Uygulama esasları balıklı 20 nci maddesinde; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bu Yönetmelikle ilgili uygulama esaslarını düzenlemek amacıyla tebliğ çıkarabileceği belirtilmiştir. Bu Tebliğ de söz konusu Yönetmeliğin Eğitim programları başlıklı 19 ve Uygulama esasları balıklı 20 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmış, 29 Haziran 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir. Tebliğde; asbest söküm uzmanlarının nitelikleri, eğitimleri, eğitim programları ve eğitim sonunda yapılacak sınavlar ile asbest söküm çalışanlarının eğitimleri, eğitim programları ve bunların belgelendirilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlenmiştir.

Tebliğ ile asbest söküm uzmanlığı eğitimine katılmak için iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olunması zorunluluğu getirilmiştir. Asbest söküm uzmanlığı için başvuruların,  İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğünün (İSGÜM) internet sayfasında bulunan başvuru formu doldurularak elektronik ortamda ya da posta yolu ile yapılacağı belirtilmiştir.

Tebliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Tebliğin;

– 1 inci maddesinde Amaç,

– 2 nci maddesinde Dayanak,

– 3 üncü maddesinde Asbest söküm uzmanlarının nitelikleri,

– 4 üncü maddesinde Asbest söküm uzmanlarının eğitim programları ve sınavları,

– 5 inci maddesinde Yenileme eğitimleri,

– 6 ncı maddesinde Asbest söküm çalışanlarının eğitim programları ve eğitimleri,

düzenlenmiştir.

Tebliğ ekinde de;

– Ek 1 / Asbest Söküm Uzmanları Eğitim Konu Başlıkları ve Eğitim Programı – Asbest Söküm Uzmanları İçin (Dikey) Eğitim Programı,

– Ek 2 / Asbest Söküm Uzmanlığı Belgesi,

– Ek 3 / Asbest Söküm Çalışanı Eğitim Programı – Asbest Söküm Çalışanları İçin (Dikey) Eğitim Programı,

– Ek 4 / Kurs Bitirme Belgesi,

– Ek 5 / Yenileme Eğitim Programı,

yer almaktadır.