Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Sponsorlu Bağlantılar

Yönetmelik 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa istinaden çıkarılarak, 25 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış, Bildirim ve iş planı başlıklı 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası ile Asbest ölçümleri başlıklı 10 uncu maddesinin yürürlük tarihi 20 Ağustos 2015 olarak belirlenmiş, Eğitim programları başlıklı 19 uncu maddesi yayımı tarihinden 6 ay sonra diğer maddeleri ise yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, 4857 sayılı İş Kanuna istinaden çıkarılarak 26 Aralık 2003 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik ise yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönelmelik; çalışanların asbest söküm, yıkım, tamir, bakım, uzaklaştırma çalışmalarında asbest tozuna maruziyetlerinin önlenmesi ve bu maruziyetten doğacak sağlık risklerinden korunması, sınır değerlerin ve diğer özel önlemlerin belirlenmesi amacıyla çıkarılmıştır. 6331 sayılı İş Kanun kapsamına giren, asbest veya asbestli malzeme ile yapılan çalışmalarda, asbest tozuna maruziyetin olabileceği tüm işlerde ve işyerlerinde bu Yönetmelik uygulanmaktadır.

Yönetmelikte; asbest, asbest söküm çalışanı, asbest söküm uzmanı, zaman ağırlıklı ortalama değer (ZAOD/TWA) terimlerinin tanımları yapılmıştır.

Yönetmeliğin;

– Genel Hükümler başlıklı bölümünde; kullanım yasağı, risk değerlendirmesi, söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işleri, asbest söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işini yapmaya yetkili kişiler, bildirim ve iş planı, asbest ölçümleri, sınır değer, sınır değerlerin aşılmasının önlenmesi, sınır değerin aşılması, genel önlemler, çalışanların ve/veya temsilcilerinin bilgilendirilmesi, sağlık gözetimi, kayıtların tutulması, asbestoz ve mezotelyoma kayıtları, eğitim programları,

– Son Hükümler başlıklı bölümünde; uygulama esasları,

madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.

Ayrıca bu yeni Yönetmelik doğrultusunda, belge düzenleme ve asbestin laboratuvarlarca ölçümü konularındaki geçiş süreci geçici maddelerde düzenlenmiştir.