Anasayfa / Soru - Cevap / Asgari Geçim İndirimi Kıdem ve İhbar Tazminatının Hesabında Dikkate Alınır mı ?

Asgari Geçim İndirimi Kıdem ve İhbar Tazminatının Hesabında Dikkate Alınır mı ?

Sponsorlu Bağlantılar

Bu soruya cevap verebilmek için öncelikle Asgari Geçim İndirimi uygulamasının mantığını anlamak gerekir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu uyarınca, çalışanların (ücretlilerin) brüt ücretleri üzerinden her yıl belirlenen vergi dilimleri doğrultusunda hesaplanan tutarda gelir vergisi kesilmektedir. Daha önceleri bu şekilde hesaplanarak çalışanların ücretlerinden kesilen gelir vergisine karşılık, çalışanlar tarafından yıl içerisinde toplanan fiş veya fatura tutarları üzerinden hesaplanan tutarda Vergi İadesi yapılmaktaydı. Ancak, vergi iadesinin yerini almak üzere 5615 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle, 1 Ocak 2008 tarihinden geçerli olmak üzere Asgari Geçim İndirimi uygulaması getirildi.

Bu uygulamaya göre çalışanın durumu (çalışanın evli olup olmaması, evli ise eşinin çalışıp çalışmaması, çocuk sayısı gibi durumlar) esas alınarak  hesaplanan ve asgari geçim indirimi olarak adlandırılan tutar, çalışanın ücretinden kesilmesi gereken gelir vergisi tutarından düşülmektedir. Daha açık bir anlatımla, işveren tarafından çalışanın ücretinden kesilip Devlete ödenmesi gereken gelir vergisi üzerinden asgari geçim indirimi kadarlık kısmı düşülerek işçiye, kalan kısmı ise işçi adına gelir vergisi olarak Devlete ödenmektedir.

Dolayısıyla, asgari geçim indirimi işçinin brüt ücreti içerisinde yer almakta, kıdem ve ihbar tazminatı da işçinin brüt ücreti üzerinden hesaplanmaktadır. Ayrıca asgari geçim indirimi işveren tarafından işçiye yapılan ilave bir ödeme olmayıp, Devletin işçiden alacağı gelir vergisinin bir kısmını almaktan vaz geçmesi nedeniyle işçinin cebinde kalan tutardır. Belirtilen nedenlerden dolayı da asgari geçim indirimi işçiye ödenecek kıdem ve ihbar tazminatının hesabında dikkate alınmaz.