Anasayfa / Haber / Asgari Geçim İndirimi Uygulamasında Değişiklik Yapılacak

Asgari Geçim İndirimi Uygulamasında Değişiklik Yapılacak

Sponsorlu Bağlantılar

13/6/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun yerini alacak olan “Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı” birçok alanda yeni düzenleme ve değişiklikler içeriyor. Tasarının, “Ücretlerde vergi indirimi” başlıklı 36 ncı maddesi de asgari geçim indirimini düzenliyor ve bazı değişiklikler getiriyor.

Mevcut asgari geçim indirimi uygulamasında; indirimin uygulanacağı yılın başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarı esas alınarak; çalışanın kendisi için % 50, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5 indirim olarak uygulanıyor. Bu şekilde belirlenen tutar çalışanın ücretinden kesilmesi gereken gelir vergisinden düşülerek, sadece kalan kısım kadar vergi kesintisi yapılıyor. Hesaplama sonucu yapılması gereken indirim, çalışanın çocuk sayısının fazlalığı nedeniyle brüt asgari ücretten kesilmesi gereken vergiyi aşıyorsa, çalışana fazladan herhangi bir iade yapılmıyor, sadece o çalışandan aylık hiç gelir vergisi alınmamış oluyor.

Yeni tasarıdaki düzenleme ise çocuk sayısı ve çocuk sayısına göre uygulanacak indirimde değişiklik getiriyor. Eğer tasarıdaki söz konusu madde bu haliyle yasalaşırsa; şimdiki gibi yine çalışanın kendisi için % 50, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için %10, her biri için ayrı ayrı olmak üzere ilk iki çocuk için %7,5 indirim uygulanacak. Ancak şu an çocuk sayısı sınırlaması olmaksızın ilk iki çocuktan sonraki her çocuk için ayrı ayrı % 5 indirim uygulanırken (tabii brüt asgari ücretten kesilmesi gereken gelir vergisi miktarını aşmamak kaydıyla), yeni düzenlemeye göre üçüncü çocuk için % 10 indirim uygulanacak, üçüncü çocuktan fazlası için ise indirim uygulanmayacak. Yani asgari geçim indirimi üç çocukla sınırlı olacak.

Bu düzenleme, üç çocuğu olanlar için % 5 daha fazla indirim getirmiş olacak. Çünkü üç çocuk sahibi olanlar şimdiki uygulamaya göre üçüncü çocuk için % 5 indirim alıyorken, yeni uygulamaya göre % 10 indirim alacak. Dört çocuk sahibi olanlar, üçüncü ve dördüncü çocuklar için ayrı ayrı % 5, toplam olarak da % 10 indirim aldıklarından, yeni düzenlemeyle dördüncü çocuk için indirim alamayacak olsalar da üçüncü çocuk için % 10 indirim alacaklarından bunlara uygulanan vergi indiriminde değişiklik olmayacak. Ancak eşinin çalışıp çalışmaması durumuna göre bazı çalışanlar beşinci hatta bazen altıncı çocuk için dahi asgari geçim indirimi aldığından, bu yeni düzenleme asgari geçim indirimi kapsamına giren dört çocuktan fazla çocuğu olanların aleyhine olacak.

Yeni düzenleme, herhangi bir değişiklik olmaz ve o zamana kadar yasalaşırsa, 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girecek.

Şu an uygulamada olan aylık asgari geçim indirimi tutarları ve asgari geçim indirimi dahil aylık net asgari ücret tutarları; PRATİK BİLGİLER bölümünde, 2013 Yılı Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarları, 2013 Yılı Asgari Geçim İndirimi Dahil Aylık Net Asgari Ücret Tutarları sayfalarında yer almaktadır.