Anasayfa / Soru - Cevap / Asgari Geçim İndiriminden Kimler Yararlanamaz ?

Asgari Geçim İndiriminden Kimler Yararlanamaz ?

Sponsorlu Bağlantılar

Asgari Geçim İndirimi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 inci maddesinde düzenlenmiş olup, ücreti gerçek usulde vergilendirilen çalışanlardan kesilecek vergi miktarındaki indirimi kapsamaktadır. Dolayısıyla elde ettiği ücretten bu Kanuna göre gelir vergisi kesilmeyen kişiler asgari geçim indiriminden yararlanamaz. Bunlar aşağıda belirtilmiştir.

Asgari geçim indiriminden;

• Ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı. Bunlar aşağıda belirtilmiştir;

– Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar,

– Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri,

– Özel hizmetlerde çalışan şoförler,

– Gerçek ücretlerinin tespitine imkan olmaması sebebiyle, Danıştay’ın müspet mütalaasıyla, Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar,

– Gayri menkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar,

• Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler,

• Konut kapıcıları,

• Başka bir kanun hükmü (3218 Serbest Bölgeler Kanunu., 4490 Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu., 4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu v.b.) uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı (kesintisi) yapılmayanlar,

• Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler (İkametgahı Türkiye’de olmayan ve bir takvim yılında 6 aydan az süre ile Türkiye’de ikamet edenler),

yararlanamazlar.

Tersinden düşünüldüğünde de yukarıda sayılanlar dışında kalan ücretli çalışanlar asgari geçim indiriminden yararlanabilirler.