Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Asgarî İşçilik İncelemelerinde Uzlaşma Yönetmeliği

Asgarî İşçilik İncelemelerinde Uzlaşma Yönetmeliği

Sponsorlu Bağlantılar

Asgari işçilik uygulamalarında uzlaşma sosyal güvenlik reformuyla birlikte gelmiş olup, 5510 sayılı Kanunun “Asgari işçilik uygulaması ve uzlaşma” başlıklı 85 inci maddesinde düzenlenmiştir. Bu Yönetmelik de 5510 sayılı Kanunda yer alan devamlı mahiyetteki işyerlerinde yapılan asgarî işçilik incelemesi ile ilgili uzlaşmaya ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere söz konusu 85 inci maddeye istinaden çıkarılmış olup, 25 Nisan 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 1 Ekim 2008 tarihinden geçerli olmak üzere aynı gün yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik, Sosyal Güvenlik Kurumu denetmen ve müfettişleri tarafından devamlı mahiyetteki işyerlerinde yapılan asgarî işçilik incelemesi sonucunda tespiti yapılan ve sigortalılara mal edilemeyen fark sigorta primine esas kazanç matrahı üzerinden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte hesaplanacak sigorta primi ve buna bağlı uygulanacak idarî para cezalarını kapsamaktadır. Sigortalılara hizmet kazandırılan sigorta primleri ve buna bağlı idari para cezaları ise uzlaşma kapsamına girmemektedir.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmeliğin tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde; devamlı mahiyetteki işyeri, devamlı mahiyetteki işyerlerinde yapılan asgarî işçilik incelemesi, gecikme cezası ve gecikme zammı, rapor okuma komisyonu gibi kavramların tanımları yer almaktadır.

Yönetmeliğin;

– Komisyonların teşkili – yetki ve görev yerleri başlıklı ikinci bölümünde; komisyonların teşkili, komisyonların görev yerleri ve toplanma zamanları,

– Uzlaşmanın yapılması başlıklı üçüncü bölümünde; uzlaşma talebi, uzlaşma talep süresi – tebliğ ve işverenin uzlaşmadan vazgeçmesi, uzlaşma gününün – prim tutarının ve idarî para cezasının tespiti ve bildirilmesi, komisyonun toplanması ve çalışma usulü, uzlaşma tutanağının düzenlenmesi ve tutanak üzerine yapılacak işlemler, uzlaşma sağlanamayan haller ve yapılacak işlemler,

– Diğer hükümler başlıklı dördüncü bölümünde; kısmi uzlaşma, uzlaşmanın kesinliği ve dava konusu edilemeyeceği, ödeme zamanı, uzlaşmaya uymama ve uzlaşmanın bozulması, sigortalılara mal edilecek fark sigorta primlerinin ortaya çıkması,

– Geçici ve son hükümler başlıklı beşinci bölümünde saklı tutulan haklar,

madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.