Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Sponsorlu Bağlantılar

Asgari işçilik uygulaması kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi gereken asgari işçilik miktarı yapılan işe ait asgari işçilik oranı uygulanarak belirlenmekte olup, asgari işçilik oranları ise Kurum bünyesinde oluşturulan Asgari İşçilik Tespit Komisyonu tarafından belirlenmektedir. Bu Yönetmelik de Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun oluşturulmasına, işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarının belirlenmesinde ve Kuruma yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığının araştırılmasında dikkate alınacak asgari işçilik oranlarının tespitine, belirlenen oranlara karşı yapılacak itirazların incelenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere çıkarılmış olup, 27 Eylül 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik; komisyonda görev alacak teknik elemanların niteliklerini, görevlendirilmelerini, sorumlulukları ile komisyonun çalışma usul ve esaslarını kapsamaktadır. İlk başlarda sadece Ankara’da Asgari İşçilik Tespit Komisyonu varken, daha sonra 7 Nisan 2012 tarihinde yapılan yönetmelik değişikliği sonrası İstanbul ve İzmir illerinde de komisyon kurulmuştur.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmeliğin tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde; üye, koordinatör il müdürlüğü, dosya, fiyat analizi, fiyat zaptı, idare, istihkak, işveren, maliyet, malzeme, salt işçilik, tebliğ, ünite, asgari işçilik oranı kavramlarının tanımları yapılmıştır.

Yönetmeliğin;

– Asgari işçilik tespit komisyonunun oluşturulması başlıklı ikinci bölümünde; çalışması ve üyelerinin özlük hakları, komisyonun oluşturulması, komisyon üyelerinin nitelikleri ve görevlendirilmeleri, komisyonun çalışması, başkan ve üyelerin sorumlulukları, kurum dışından görevlendirilen üyelere yapılacak ödemeler,

– Asgari işçilik oranları – dosya incelemesi – değerlendirme ve tespit başlıklı üçüncü bölümünde; çeşitli işkollarının asgari işçilik oranları, asgari işçilik oranları belirlenmemiş olan işkolları, dosyanın komisyona teslimi, dosyaların ön incelemesi, değerlendirme ve tespit, yerinde tespit, tespit süresi ve kararlar, itiraz, itirazdan vazgeçme

– Çeşitli ve son hükümler başlıklı dördüncü bölümünde; yürürlükten kaldırılan yönetmelik, eski komisyonun görev süresi, eski komisyonun belirlediği oranlar,

madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.