Anasayfa / Form-Dilekçe / Asgari İşçilik Uzlaşma Talep Dilekçesi

Asgari İşçilik Uzlaşma Talep Dilekçesi

Sponsorlu Bağlantılar

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülen asgari işçilik uygulaması kapsamında, asgari işçilik uzlaşması sadece devamlı işyerleriyle ilgili olarak yapılan asgari işçilik incelemeleri sonucunda çıkan eksik işçilikler için söz konusudur. İhale konusu işlerle özel bina inşaatlarına yönelik asgari işçilik incelemeleri sonucu çıkan eksik işçiliğe ait prim ve cezalar uzlaşma kapsamına girmediği gibi, devamlı işyerlerine yönelik asgari işçilik incelemeleri sonucunda kişilere kazandırılan (maledilen) hizmetlerle ilgili prim ve cezalar da uzlaşama kapsamına girmemektedir.

Uzlaşma kapsamında idari para cezalarının önemli bir kısmı ve primlerin bir kısmı silinmektedir. İşverenin uzlaşma talebini müfettiş tarafından yapılan inceleme sırasında iletmesi ve bunun tutanağa alınması halinde, uzlaşma için ayrı dilekçe verilmesine gerek kalmamaktadır. İşverenin uzlaşma talebinin kabul edilmesi halinde, uzlaşma gün ve saati belirlenerek Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ilgili Grup Başkanlığı tarafından işverene tebliğ edilmektedir. Tebliğ edilen uzlaşma gün ve saatinde işverenin uzlaşmaya katılması ve uzlaşma sağlanması halinde uzlaşma kapsamında ödenecek prim ve idari para cezası tutanağa alınmakta, tutanağın bir nüshası işverene verilmekte, tutanakta belirtilen miktarın bir ay içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

Asgari işçilik uygulaması hakkında ayrıntılı bilgi ve açıklama Asgari İşçilik Uygulaması – Örnek Hesaplamalar – Uzlaşma sayfasında yer almaktadır.

Asgari işçilik uzlaşması talebi için aşağıda linki yer alan dilekçe örneği kullanılabilir.

Asgari İşçilik Uzlaşma Talep Dilekçesi