Anasayfa / Yargı Kararları / Asgari İşçilik Uygulamaları İle İlgili Yargıtay Kararları

Asgari İşçilik Uygulamaları İle İlgili Yargıtay Kararları

Sponsorlu Bağlantılar

yargi_info2

Bu bölümde; asgari işçilik uygulaması kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu’nca re’sen tahakkuk ettirilen prim ve gecikme zammına ilişkin borcun kaldırılması ve Kurum işleminin iptali, Kurumca tahakkuk ettirilen ek prim ve gecikme faizinin silinmesi, Kurumun haksız şekilde ölçümleme yolu ile tahakkuk ettirdiği ve tahsil ettiği ……… liranın yasal faizi ile birlikte iadesi, 16-86 Ek ve 16-118 Ek genelgeler uyarınca Kurum memurunun ilişiksiz belgesi verilmesine ilişkin olarak düzenlediği hesap cetveline istinaden yersiz alınan primlerin iadesi, ölçümleme neticesi tahakkuk ettirilen primin iptali, Kurum müfettişi raporuna istinaden re’sen hesaplanan prim borcu ve fer’ilerinin iptali, prim tahakkuku ve itirazın reddine ilişkin davalı Kurum işleminin iptali, tahakkuk ettirilen prim ve gecikme zammı borcunun iptaline ve ödenen miktarın istirdadına karar verilmesi istemi, prim alacağının yani eksik işçilik bildiriminde bulunulup bulunulmadığının yöntemince işin esasına girilerek belirlenmesi gerektiği, ünite itiraz komisyonu kararının iptali istemi gibi konularda Yargıtay kararları yer almakta olup kararlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Yargı Kararlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Bu bölümdeki bazı Yargıtay kararlarının konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

• Asgari işçilik miktarı

• Asgari işçilik oranı

• Bilirkişi raporunun yanlış değerlendirilmesi

• Delillerin toplanması

• Ek prim tahakkuku

• Eksik inceleme ile verilen hüküm

• Eksik işçilik bildirimi

• Gecikme faizi

• İşçiliğin bildirimi

• İşin sigorta müfettişine aktarılması

• Kurumun ölçümleme hakkı

• Noksan işçilik bildirimi

• Prim alacağı

• Prim ve gecikme zammı borcunun iptali ve istirdat

• Re’sen tahakkuk ettirilen prim ve gecikme zammı