Anasayfa / Bilgi / Asgari İşçilikte Teftişten Vazgeçilse Bile Kayıt İbraz Yükümlülüğü Devam Eder

Asgari İşçilikte Teftişten Vazgeçilse Bile Kayıt İbraz Yükümlülüğü Devam Eder

Sponsorlu Bağlantılar

Gerek özel bina inşaatları, gerekse ihale konusu işlerle ilgili asgari işçilik incelemesi kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri tarafından işyeri yasal kayıt ve belgeleri incelenmek üzere talep edilmektedir.

Ancak bazı durumlarda, işyeri yasal kayıt ve belgeleri incelenmek üzere talep edilmiş olsa bile, incelemeden vazgeçilebilmektedir. Bu uygulamaya teftişten sarfınazar adı verilmektedir. (Bkz. Asgari İşçilikte Teftişten Sarfınazar (İncelemeden Vazgeçme) Nedir ?)

Bu tür incelemelerde incelemeden vazgeçilmiş olsa dahi, eğer işyeri yasal kayıt ve belgeleri yazılı olarak talep edilmiş ve henüz ibraz edilmemişse, ibraz etme yükümlülüğü halen devam ediyor demektir. Öte taraftan incelemeden vazgeçildiği için kayıtları ibraz etmenin de bir anlamı olmayacaktır. Bu durumda kayıt – belge istemine ilişkin yazının tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük süre geçirilmeden, istenilen yasal kayıt ve belgelerin incelenmek üzere işyerinde hazır olduğuna dair bir dilekçe verilmesi yerinde olacaktır. Bu dilekçe doğrudan ilgili Grup Başkanlığına (Bkz. SGK Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlıkları ve Bağlı İller) verilebileceği gibi, taahhütlü posta veya APS ile de gönderilebilir. Dilekçenin postaya veriliş tarihi Grup Başkanlığına veriliş tarihi olarak esas alınır. Eğer dilekçe adi posta yoluyla verilmişse bu durumda dilekçenin Grup Başkanlığına intikal tarihi veriliş tarihi olarak esas alınır.

Eğer bu işlem yapılmaz ve 15 gün içerisinde istenilen kayıt ve belgeler de ibraz edilmezse, teftişten vazgeçilmiş olsa bile, kayıt ibraz etmeme cezası uygulanır. Teftişten vazgeçilmiş olması buna engel teşkil etmez. Uygulama bu yöndedir. (Bkz. Kayıt ve Belgelere İlişkin Olarak SGK Tarafından Uygulanan İdari Para Cezaları, 2016 Yılında 5510 Sayılı Kanuna Göre Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları) (isvesosyalguvenlik.com)