Anasayfa / Haber / Asgari Ücret Artışıyla Birlikte Neler Arttı?

Asgari Ücret Artışıyla Birlikte Neler Arttı?

Sponsorlu Bağlantılar

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı uyarınca, asgari ücretin 1 Temmuz 2013 tarihinden geçerli olmak üzere arttığını “Asgari Ücret Arttı” başlıklı haberde belirtmiştik. Ancak bu asgari ücret artışı, sadece asgari ücretle çalışan işçilere ödenecek ücretin artışını etkilemekte, bir çok uygulama, hesaplama ve işlemde 16 yaşını doldurmuş işçiler için geçerli olan brüt asgari ücret esas alındığından, asgari ücretteki bu artış buna bağlı olarak hesaplanan bütün tutarları etkilemektedir.

1 Temmuz 2013 tarihinden geçerli olmak üzere asgari ücretteki artışla birlikte nelerin arttığı aşağıda belirtmiştir;

• Asgari ücretle çalışan işçiye işverenin ödeyeceği net ücret ve asgari ücrete endeksli prime esas kazanç alt sınırı arttığından, buna bağlı olarak işçinin işverene aylık maliyeti de arttı.

• Sadece genel sağlık sigortasına tabi olanların ödeyeceği primler asgari ücrete endeksli olduğundan, bunların ödeyeceği aylık GSS prim tutarı arttı.

• Prime esas kazanç alt sınırı yani asgari ücret üzerinden prim ödeyen;

– İsteğe bağlı sigortalıların,

– 4/b (Bağkur) sigortalılarının,

– 2925 sayılı Kanuna tabi SSK tarım sigortalılarının,

– Kanunun ek 5 inci maddesine tabi tarım sigortalılarının (tarım SSK),

– Kanunun ek 6 ıcı maddesine tabi taksi – dolmuş – toplu taşıma aracı şoförleri, sanatçı – düşünür ve yazarların,

ödeyeceği aylık prim tutarı arttı.

• Prime esas kazanç alt sınırı yani asgari ücret üzerinden hizmet borçlanması (askerlik, doğum, yurtdışı gibi) yapacakların ödeyeceği borçlanma tutarı arttı.

• 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesine istinaden SGK tarafından uygulanan idari para cezası tutarları asgari ücrete endeksli olduğundan, uygulanacak ceza tutarları arttı.

• İşten ayrılanlara işsizlik sigortasından ödenen işsizlik ödeneği (işsizlik parası) arttı.

• Primine tabi tutulmayacak yemek parası ile çocuk ve aile zammı tutarları arttı.

Öte yandan, asgari geçim indirimi asgari ücret üzerinden hesaplanmakla beraber, hesaplamada yılbaşında geçerli asgari ücret esas alındığından, 1 Temmuz itibariyle asgari ücrette meydana gelen artış asgari geçim indirimini etkilememektedir.

Yukarıda belirtilen tutarlarla ilgili ayrıntılı bilgi ve hesaplamalar 2013 Yılında Uygulanacak Tutarlar ve SGK İdari Para Cezaları başlıklı bölümlerde yer almaktadır.