Anasayfa / Emeklilik / Asker Emeklilerine Getirilen Zamdan Yararlanacak Kişiler Beyanname Verecek

Asker Emeklilerine Getirilen Zamdan Yararlanacak Kişiler Beyanname Verecek

Sponsorlu Bağlantılar

Bilindiği üzere 22/02/2014 tarihli ve 28921 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6519 sayılı Kanun ile Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş kadro unvanı esas alınarak emekli aylığı veya malullük aylığı alanların aylıklarına 100 TL artış getirilmiştir. Bu miktar vefat etmiş olanların aylık bağlanmış dul ve yetimlerine de aylık bağlama oranlarında yansıtılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu konuyla ilgili olarak yayımladığı duyuruda, bur artıştan faydalanacak kişileri belirtti, ayrıca bu kapsamdaki kişilerin beyanname vermesini istedi.

SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün “6519 Sayılı Kanunun 7 nci Maddesi Gereğince Yapılacak İşlemler” başlıklı söz konusu duyurusunda;

– Söz konusu düzenleme gereğince, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş kadro unvanı esas alınarak emekli aylığı veya malullük aylığı alanların aylıklarına 100 TL, vefat etmiş olanların aylık bağlanmış dul ve yetimlerine de 100 TL aylık bağlama oranlarında yansıtılacağı,

Ancak bu ödemenin;

– Makam tazminatı alanlara,

– Vazife malullerine,

– Subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş kadro unvanı esas alınarak aylık bağlanmamış olanlara,

– Sosyal Güvenlik Destek Pirimi dahil herhangi bir statüde (Mülga Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) çalışmakta olanlara,

yapılmayacağı,

Ayrıca, bu ödemenin ilgililer hakkında uygulanması için Kurumca çalışmalara başlanıldığı belirtilerek, SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ DAHİL HERHANGİ BİR STATÜDE ÇALIŞMAYANLARIN duyuru ekinde yer alan Beyannameyi imzalayıp Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhiye/Ankara adresine göndermeleri gerektiği,

belirtildi.

Söz konusu duyurunun tam metnine ve eki beyannameye http://www.sgk.gov.tr/ sayfasındaki Duyurular bölümünden ulaşabilirsiniz.