Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Sigortalı İşlemleri Soru ve Cevaplar / Asker ve Emniyet Mensubu Olanların Kendi Nam ve Hesabına Okudukları Öğrencilik Süreleri İle TSK ve Emniyet Genel Müdürlüğü Adına Okudukları Öğrencilik Sürelerini Borçlanma İmkanı Var mıdır ?

Asker ve Emniyet Mensubu Olanların Kendi Nam ve Hesabına Okudukları Öğrencilik Süreleri İle TSK ve Emniyet Genel Müdürlüğü Adına Okudukları Öğrencilik Sürelerini Borçlanma İmkanı Var mıdır ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 89– ASKER VE EMNİYET MENSUBU OLANLARIN KENDİ NAM VE HESABINA OKUDUKLARI ÖĞRENCİLİK SÜRELERİ İLE TSK VE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA OKUDUKLARI ÖĞRENCİLİK SÜRELERİNİ BORÇLANMA İMKANI VAR MIDIR ?

CEVAP 89– Bu konuda 15/10/2008 tarihinden once ilk defa memur olanlarla, sonradan olanlar arasında farklılıklar söz konusudur.

15/10/2008 tarihinden önce memur olanlar

Bunlar için; öncelikle TSK adına okunan öğrencilik süreleri memuriyet kapsamında sayıldığından, TSK adına okunan öğrencilik süreleri için ayrıca borçlanma yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak, TSK adına öğrencilikten önce kendi nam ve hesabında okunan öğrenci süreleri borçlanma yapılması gerekmektedir.

15/10/2008 tarihinden önce memur olanlar için Emniyet Genel Müdürlüğü adına okunan okullarda geçen öğrencilik süreleri, memuriyetten sayılmadığından, bunlar için ayrıca borçlanma imkanı söz konusudur. Bunların Emniyet Genel Müdürlüğü adına başarı öğrencilik süreleri borçlanılabilmektedir.

Bunlar için borçlanma tutarı, borçlanma talep tarihinde ilgisine göre en az aylık alan polis veya komiser yardımcısı ile astsubay çavuşun emekli keseneğine esas unsurları üzerinden, bu sürelere ait kesenek ve karşılık tutarının tamamı borcun tebliğ tarihinden itibaren iki yıl içinde kendileri veya hak sahipleri tarafından taksitler halinde veya defaten ödenecektir.

Borç tutarının iki yıl içinde ödenmemesi veya borç tutarının tamamı ödenmeden tahsis talebinde bulunulması halinde borçlanma geçersiz sayılacaktır.

15/10/2008 tarihinden sonra ilk defa memur olanlar;

Öncelikle, 5510 sayılı Kanunla, TSK adına okuyanlar gibi Emniyet Genel Müdürlüğü adına okuyan öğrencilerin, bu öğrencilik süreleri memuriyetten sayıldığından bunların ayrıca boçlanılmasına gerek bulunmamaktadır.

Dolayısıyla, bunların TSK ve Emniyet Genel Müdürlüğü adına okumadan önceki kendi adlarına okudukları öğrencilik sürelerini borçlanma imkanı bulunmaktadır. Borçlanmada, kısmi olarak borçlanma mümkün olmayıp başarılı ve normal okul sürelerinin tamamının borçlanılması gerekmektedir.

Borçlanmalarda borç tutarı, borçlanmanın yapıldığı tarihte ilgisine göre en az aylık alan teğmenin, astsubay çavuşun veya polis memuru ya da komiser yardımcısının prime esas kazancının % 32’si üzerinden hesaplanan borç tutarının tamamı, tebliğ tarihinden itibaren iki yıl içinde defaten ya da taksitler halinde kendileri veya haksahipleri tarafından ödenecektir.