Anasayfa / Soru - Cevap / Askerlik Dönüşü İşveren İşçiyi İşe Almak Zorunda mıdır ?

Askerlik Dönüşü İşveren İşçiyi İşe Almak Zorunda mıdır ?

Sponsorlu Bağlantılar

Konuya ilişkin düzenleme, 4857 sayılı İş Kanununun “Askerlik ve kanundan doğan çalışma” başlıklı 31 inci maddesinde yer almaktadır. Madde uyarınca;

Herhangi bir askeri ve kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçi, bu ödevin sona ermesinden yani terhis tarihinden başlayarak iki ay içinde aynı işyerinde işe girmek istediği takdirde, işveren bu işçiyi eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal işe almak zorundadır. Eğer boş yer yoksa boşalacak ilk işe almak, ayrıca boşalacak işe girmek isteyen başkaları olsa bile onun yerine bu işçiyi tercih ederek, o andaki şartlarla işe almak zorundadır.

Yukarıda belirtilen şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, yani işçiyi işe almak istemezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye üç aylık ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.

Öte yandan, benzer bir düzenleme 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışanlar için geçerli olup, Kanunun 83 üncü maddesine göre devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenlerin, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumları da başvurma tarihinden itibaren azami 30 gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadırlar.