Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / İsteğe Bağlı Sigorta Soru ve Cevaplar / Ay İçerisinde 30 Günden Az Çalışan Sigortalıların, Aynı Ay İçerisinde İsteğe Bağlı Sigortalı Olmak İçin Talepte Bulunmaları Halinde, İsteğe Bağlı Sigortalılık Ne Zaman Başlamaktadır ?

Ay İçerisinde 30 Günden Az Çalışan Sigortalıların, Aynı Ay İçerisinde İsteğe Bağlı Sigortalı Olmak İçin Talepte Bulunmaları Halinde, İsteğe Bağlı Sigortalılık Ne Zaman Başlamaktadır ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU  8- AY İÇERİSİNDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIŞAN VEYA PRİM ÖDEME GÜN SAYISI AY İÇİNDEKİ TOPLAM ÇALIŞMA SAATİNİN GÜNLÜK NORMAL ÇALIŞMA SAATİNE BÖLÜNMESİ SURETİYLE HESAPLANAN SİGORTALILARIN, AYNI AY İÇERİSİNDE İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI OLMAK İÇİN TALEPTE BULUNMALARI HALİNDE, İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK NE ZAMAN BAŞLAMAKTADIR ?

CEVAP 8-  Ay içerisinde 30 günden az çalışan veya prim ödeme gün sayısı, ay içindeki toplam çalışma saatinin 4857 sayılı İş Kanununa göre belirlenen günlük normal çalışma saatine bölünmesi suretiyle hesaplanan sigortalıların, aynı ay içerisinde isteğe bağlı sigortalı olmak için talepte bulunmaları halinde, zorunlu sigortalı çalışmalarına ait prim ödeme gün sayıları ayın başından başlanarak mal edilmektedir.

İsteğe bağlı sigortaya prim ödediği süreler 30 günü geçmemek üzere ekleneceğinden bunların isteğe bağlı sigortalılığı zorunlu sigortalılıklarına ait son günü takip eden günden başlatılmaktadır.