Anasayfa / Dosyalar / SGK - Sigorta Mevzuatı / Ay İçerisinde 30 Günden Az Çalışan Sigortalılarla İlgili İşlemler
 • A A A
 • Ay İçerisinde 30 Günden Az Çalışan Sigortalılarla İlgili İşlemler

  Sponsorlu Bağlantılar

  Ay İçerisinde 30 Günden Az Çalışan Sigortalılarla İlgili İşlemler

  1-Yasal Düzenleme:

  Ay içerisinde 30′günden az çalışan sigortalıların SGK’ya bildirimi ile ilgili düzenlemeler; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86 ncı maddesi ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102 nci maddesinde ve ve İşveren Uygulama Tebliğinde düzenlenmiştir.

  2-Sosyal Güvenlik Reformu İle Gelen Değişiklikler:

  5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesi dördüncü fıkrasında; ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalılar için eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin 30 güne tamamlanması zorunlu tutulmuştur. Bu nedenle ay içerisinde 30′günden az çalışan sigortalıların normal primleri çalıştıkları gün sayısı üzerinden ödenecekken, bunların genel sağlık sigortası primleri 30 gün üzerinden ödenecektir.

  3-Genel Açıklamalar:

  Daha önceleri ay içerisinde 30 günden az çalışmış olan sigortalılarla ilgili olarak prim belgesi haricinde Kuruma herhangi bir belge verilmesi gerekmiyordu. Ancak 506 sayılı Kanunun 79 uncu maddesine 25.08.1999 tarih – 4447 sayılı Kanunla eklenen fıkra ile işverenlere, ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığını ve ücret ödenmediğini beyan ettikleri sigortalıların otuz günden az çalıştıklarını açıklayan, belgeleyen bilgi ve belgelerin prim belgelerine eklenmesi şarttı getirildi ve uygulama ilk defa bu şekilde başlamış oldu.

  Sosyal Güvenlik Reformu ile başlayan bu yeni dönemde de ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmayan ve çalıştırılmadığı günler için ücret de ödenmeyen sigortalıların eksik çalışma nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesine kaydedilmesi gerekmektedir. Sigortalının eksik çalışma nedenleri Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 9 nolu ekinde yer alan aylık prim ve hizmet belgesinin arka sayfasında açıklanmış olup,

  01-İstirahat

  02-(Yürürlükten Kaldırıldı)

  03-Disiplin cezası

  04-Gözaltına alınma

  05-Tutukluluk

  06-Kısmi istihdam

  07-Puantaj kayıtları

  08-Grev

  09-Lokavt

  Sponsorlu Bağlantılar

  10-Genel hayatı etkileyen olaylar

  11-Doğal afet

  12-Birden fazla

  13-Diğer

  15-Devamsızlık

  16-Fesih tarihinde çalışmamış

  17-Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma

  18-Kısa çalışma ödeneği

  19-Ücretsiz doğum izni

  20-Ücretsiz yol izni

  21-Diğer ücretsiz izni

  eksik gün nedenleri olarak sayılmıştır.

  Ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmayan ve çalıştırılmadığı günler için de ücret ödenmediği beyan edilen sigortalılara ilişkin olarak, aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı eksik gün nedeni hanesine, yukarıda belirtilen nedenlerden sigortalının durumunu açıklayan kod numarasının kaydedilmesi/yazılması gerekmektedir.

  Ayrıca, sigortalıların ay içinde çalışmadıkları ve bu sebeple ücret almaya hak kazanmadıkları sürelerin eksik gün sayısı olarak sisteme girilmesi gerekir. (Örnek; 2009/Mart ayında 5 gün istirahatlı olan ve bu süre için ücret ödenmeyen sigortalı yönünden eksik gün sayısı 5 olarak sisteme girilir.)

  2 comments

  1. talha yıldırım

   geriye dönük eksik gün tamamlayabiliyor muyuz?

  2. 30 günden az yani kısmi çalışanlar, çalıştığı süre içerisinde isteğe bağlı sigortaya prim ödeyerek eksik günleri 30′a tamamlayabileceği gibi, geriye dönük olarak hizmet borçlanması yoluyla da eksik günleri tamamlayabilirler. http://www.isvesosyalguvenlik.com/hizmet-borclanmasi-borclanma-yapilabilecek-hal-ve-durumlar/#.UaegIWxrN2E

  Scroll To Top