Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / İsteğe Bağlı Sigorta Soru ve Cevaplar / Ay İçinde Eksik Günlerini İsteğe Bağlı Sigorta Primi Ödeyerek Tamamlayanların İsteğe Bağlı Prim Süreleri Hangi Sigortalılık Süresinden Sayılmaktadır ?

Ay İçinde Eksik Günlerini İsteğe Bağlı Sigorta Primi Ödeyerek Tamamlayanların İsteğe Bağlı Prim Süreleri Hangi Sigortalılık Süresinden Sayılmaktadır ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 11– AY İÇİNDE EKSİK GÜNLERİNİ İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ ÖDEYEREK TAMAMLAYANLARIN İSTEĞE BAĞLI PRİM SÜRELERİ HANGİ SİGORTALILIK SÜRESİNDEN SAYILMAKTADIR ?

CEVAP 11- Ay içerisinde 30 günden az çalışan veya prim ödeme gün sayısı, ay içindeki toplam çalışma saatinin 4857 sayılı İş Kanununa göre belirlenen günlük normal çalışma saatine bölünmesi suretiyle hesaplanan sigortalıların, ay içinde kalan günlerini isteğe bağlı sigortayla tamamlamaları durumunda, 2011 yılında 6111 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeyle 4/a (eski SSK’lı) olarak sayılmıştır.