Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Sigortalı İşlemleri Soru ve Cevaplar / Ay İçinde Kısmi Süreli Çalışanların Kalan Günlerini Tamamlama İmkanı Var mıdır ?

Ay İçinde Kısmi Süreli Çalışanların Kalan Günlerini Tamamlama İmkanı Var mıdır ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 93- AY İÇİNDE KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLARIN KALAN GÜNLERİNİ TAMAMLAMA İMKANI VAR MIDIR ?

CEVAP 93- Sosyal güvenlik mevzuatında, ay içinde kısmi çalışanlar için eksik günlerini tamamlamanın iki yöntemi vardır.

İlki, bu sürelerin isteğe bağlı sigortaya prim ödenerek, ikincisi ise eksik kalan günlerin sonradan borçlanılarak tamamlanmasıdır.

Borçlanma bedeli asgari ücret ile asgari ücretin 6,5 katı arasında belirlenecek matrahın % 32’si olup, bu sınırlar arasındaki matrah kişiler tarafından belirlenmektedir.

Borçlanmada, genel sağlık sigortası primi ödenmişse bu prim ayrıca ödenmeyecek ve borçlanılan süreler 4/a (eski SSK’lı) kapsamında sayılmaktadır.

Yine, eksik kalan günlerin isteğe bağlı sigorta primi ödenerek tamamlanması durumunda da isteğe bağlı sigortaya ödenen primler 2011 yılında 6111 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle  4/a statüsünde (eski SSK’lı) kabul edilmektedir.

Bilindiği gibi, esasen isteğe bağlı sigortaya ödenen primler 4/b (eski Bağ-Kur) statüsünde sayılmakta iken, bu durumda olanlara bu düzenlemeyle erken emeklilik imkanı tanınmıştır.