Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Sigortalı İşlemleri Soru ve Cevaplar / Aylık Almakta İken Çalışmaya Başlayanların Hangi Durumlar İçin Aylıkları Kesilmekte, Hangi Durumlar İçin Sosyal Güvenlik Destek Primi Uygulanmaktadır ?

Aylık Almakta İken Çalışmaya Başlayanların Hangi Durumlar İçin Aylıkları Kesilmekte, Hangi Durumlar İçin Sosyal Güvenlik Destek Primi Uygulanmaktadır ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 126 – AYLIK ALMAKTA İKEN ÇALIŞMAYA BAŞLAYANLARIN HANGİ DURUMLAR İÇİN AYLIKLARI KESİLMEKTE, HANGİ DURUMLAR İÇİN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ UYGULANMAKTADIR ?

Not: Emekli olduktan sonra 4/1-b (BAĞ-KUR) kapsamında çalışanlardan sosyal güvenlik destek primi (SGDP) kesilmesi uygulamasına son verilmiştir.

CEVAP 126– Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanun öncesi ve sonrasında yaşlılık, malullük veya ölüm aylığı bağlananlar, çalışmaya başladıklarında değişik uygulamalara tabi tutulmaktadır.

Buna göre,

A) Yaşlılık Aylığı

a) 4/a (eski SSK’lı) kapsamında yaşlılık aylığı alanlardan; tekrar 4/a (eski SSK’lı) kapsamında çalışmaya başlanılması halinde tercihlerine göre ya sosyal güvenlik destek primi ödeyerek aylıkları devam etmekte ya da tüm sigorta kollarına tabi tutularak aylıkları kesilmekte, 4/b (eski Bağ-Kur’lu) kapsamında çalışma başlanılması durumunda aylık kesilmeksizin sosyal güvenlik destek primi ödenmekte, 4/c (eski Emekli Sandığı) kapsamında çalışmaya başlanılması halinde de aylıklar kesilmektedir.

b) 4/b (eski Bağ-Kur’lu) kapsamında aylık alanlardan; tekrar 4/b (eski Bağ-Kur’lu) kapsamında  çalışma halinde sosyal güvenlik destek primi ödenerek aylıklar devam etmekte, 4/a (eski SSK’lı) kapsamında çalışmaya başlanılmasında tercihe göre ya sosyal güvenlik destek primi ödenerek aylıklar devam etmekte ya da tüm sigorta kollarına tabi tutularak aylıklar kesilmekte, 4/c (eski Emekli Sandığı) kapsamında çalışmaya başlanılması durumunda ise aylıklar kesilmektedir.

c) 4/c (eski Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanlardan; 4/a (eski SSK’lı) kapsamında özel sektöre tabi çalışma halinde  tercihe göre ya sosyal güvenlik destek primi ödenerek aylıklar devam etmekte ya da tüm sigorta kollarına tabi tutulmakta, kamu sektöründe çalışma halinde ise aylıklar kesilmekte, 4/b (eski Bağ-Kur’lu) kapsamında çalışmada aylıklar kesilmeden sosyal güvenlik destek primi ödenmekte, 4/c (eski Emekli Sandığı) kapsamında çalışmaya başlanılması halinde ise aylıklar kesilmektedir.

B) Malullük Aylığı

a) 4/a (eski SSK’lı) kapsamında malullük aylığı alanlardan; 4/a (eski SSK’lı) kapsamında çalışmaya başlayanların aylıkları kesilmekte, 4/b (eski Bağ-Kur’lu) kapsamında çalışmaya başlayanların aylık kesilmeyerek sosyal güvenlik destek primi ödemekte, 4/c (eski Emekli Sandığı) kapsamında çalışanların ise aylıkları kesilmektedir.

b) 4/b (eski Bağ-Kur’lu) kapsamında aylık alanlardan;

– 4/a (eski SSK’lı) kapsamında çalışanlardan  1/10/2008 tarihinden önce sigortalı olanların özel sektör ise aylıkları kesilmeden sosyal güvenlik destek primi hükümleri uygulanmakla birlikte, 1/10/2008 tarihinden sonra sigortalı olanların ise her iki dönemde (1/10/2008 öncesi veya sonrası)  sigortalı olanların çalışmaları halinde aylıkları kesilmektedir.

– 4/b (eski Bağ-Kur’lu) kapsamında çalışmaya başlayanlardan, 1/10/2008 tarihinden önce sigortalı olanların aylıkları kesilmemekte ve ayrıca prim de alınmamakta, 1/10/2008 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanların ise aylıkları kesilmektedir.

– 4/c (eski Emekli Sandığı) kapsamında çalışmaya başlayanlardan, 1/10/2008 tarihi öncesinde sigortalı olanların aylıkları kesilmemekte, ancak bu tarihinden sonra sigortalı olanların aylıkları kesilmektedir.

c) 4/c (eski Emekli Sandığı) kapsamında adi vazife malullük aylığı alanlardan; 4/a (eski SSK’lı) ve 4/b’ya (eski Bağ-Kur’lu) tabi çalışma halinde aylıklar kesilmeden ya kısa vadeli sigorta kolları ya da sosyal güvenlik destek primi ödenebilmekte ve bunlardan istekleri halinde uzun vadeli sigorta kollarına da tabi olunmak istenmesi halinde de sosyal güvenlik destek primi ödenmeden  de aylıkların ödenmesine devam edilmektedir. 4/c (eski Emekli Sandığı) kapsamında çalışmaya başlanması durumda ise aylıklar kesilmektedir.

C) Ölüm Aylığı

a) 4/a (eski SSK’lı) kapsamında ölüm aylığı alanlardan; 4/a (eski SSK’lı), 4/b (eski Bağ-Kur’lu) ve 4/c (eski Emekli, Sandığı) kapsamında çalışan eşin aylığı kesilmemekte, çocuklar ve anne-babanın aylığı kesilmektedir.

b) 4/b (eski Bağ-Kur’lu) kapsamında ölüm aylığı alanlardan; 4/a (eski SSK’lı), 4/b (eski Bağ-Kur’lu) ve 4/c (eski Emekli, Sandığı) kapsamında çalışan eşin aylığı kesilmemekte, çocuklar ve anne-babanın aylığı kesilmektedir.

c) 4/c (eski Emekli Sandığı) kapsamında ölüm aylığı alanlardan; 1/10/2008 tarihten önce 4/a (eski SSK’lı) ve 4/b (eski Bağ-Kur) kapsamında çalışan eş, çocuklar ve anne-babanın aylığı kesilmemekte, bu tarihten sonra olanlardan eşin aylığı kesilmemekle birlikte çocuklar ile anne-babanın aylığı kesilmekte, 4/c (eski Emekli Sandığı) kapsamında çalışanların ise aylıkları kesilmektedir.