Sosyal Medyada Bizi Takip Edin, Gelişmelerden Anında Haberdar Olun.
facebook twitter in rss
Anasayfa / Eski Haberler / Aylık Prim ve Hizmet Belgelerine Meslek Kodları Eklenecek

Aylık Prim ve Hizmet Belgelerine Meslek Kodları Eklenecek

Sponsorlu Bağlantılar

Aylık Prim ve Hizmet Belgelerine Meslek Kodları Eklenecek-01.11.2012

Çalışma hayatında sigortasız işçi çalıştırılması kadar önemli bir diğer sorun, sigortalı gösterilen işçilerin gerçek ücretleri yerine asgari ücret üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmeleridir. Sigortalı veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılacak birçok ödemede, o sigortalı adına Kuruma bildirilen kazanç dikkate alındığından, bu durum sigortalı ve hak sahipleri ile devlet açısından büyük kayıplara yol açmaktadır. Örneğin;

• Sigortalı işçiler açısından;

- İstirahatlı olduklarında yani rapor aldıklarında daha düşük miktarda geçici işgöremezlik ödeneği yani rapor parası almalarına,

- İşsiz kaldıklarında daha düşük miktarda işsizlik ödeneği almalarına,

- İşten ayrıldıklarında daha düşük miktarda kıdem ve ihbar tazminatı almalarına,

- İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazan gücü kaybı olduğunda, daha düşük miktarda sürekli iş göremezlik geliri almalarına,

- Yaşlılık veya maluliyet sebebiyle emekli olduklarında daha düşük miktarda emekli aylığı almalarına,

• Hak sahipleri açısından;

- Sigortalının ölümü halinde eşine, çocuğuna, anne veya babasına daha düşük miktarda gelir veya aylık bağlanmasına,

• Devlet açısından;

-Vergi ve prim kaybına,

sebep olmaktadır.

Yukarıda kısaca özetlenen bu durum kayıt dışı istihdam olarak nitelendirilmekte olup, bu konuda geniş bilgi Kayıtdışı İstihdam konulu makalede yer almaktadır.

Bu sorunun önüne geçmek için, 5754 sayılı Kanunla; 818 sayılı Borçlar Kanunu, 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun, 854 sayılı Deniz İş Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanununda değişiklik yapılmış, Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik yayımlanmış ve 1/1/2009 tarihinden itibaren, Türkiye genelinde 10 ve daha fazla işçi çalıştıran işverenlere; işçi, gazeteci ve gemi adamının ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakını yönetmelikte belirtilen şartlar dahilinde banka yoluyla ödeme zorunluluğu getirilmiştir. Ancak geçen zaman içerisinde bu düzenleme de sorunu ortadan kaldırmamış, çünkü bazı işverenler işçiye ödedikleri ücretin tamamı yerine sadece asgari ücrete tekabül eden tutarı bankalara yatırma, artan kısmı ise işçiye elden ödeme ve dolayısıyla da işçiyi asgari ücretten sigortalı gösterme yolunu seçmişlerdir.

Sosyal Güvenlik Kurumu bunun önüne geçmek için bu defa başka çözüm yolları aramaya başlamış, bu kapsamda bazı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak en azından belirlenebilen bazı mesleklerde çalışan işçilerin, o meslek için belirlenen ücretten daha düşük ücret üzerinden sigortalı bildirilmelerini engelleyecek uygulama ve zorunluluklar getirmeye başlamıştı (14/5/2012, 2/8/2012 tarihli haberler).

Bu uygulamalardan biri olan aylık prim ve hizmet belgesine sigortalının meslek kodunun girilmesi uygulaması ile ilgili çalışmalarda sona gelinmiş olup, Kasım/2012 dönemine ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak işverenler tarafından verilecek olan aylık prim ve hizmet belgelerinde, sigortalılara ilişkin meslek kodlarının girilmesi uygulaması başlatılacaktır.

Kurum bu konuyla ilgili olarak aşağıda yer alan duyuruyu yayımlamıştır.(www.isvesosyalguvenlik.com)

————————-

AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNE MESLEK KODLARININ EKLENMESİ

HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılara ilişkin her ay düzenlenen aylık prim ve hizmet belgeleri; 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşverenler Uygulama Tebliğinde belirtilen hususlara göre verilmektedir.

Diğer taraftan e-bildirge sisteminde yapılan değişiklikle birlikte, aylık prim ve hizmet belgelerine meslek kodları ve meslek unvanları eklenmiştir. Bu itibarla Kasım/2012 dönemine ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak işverenler tarafından verilecek olan aylık prim ve hizmet belgelerinde, sigortalılara ilişkin meslek kodlarının girilmesi uygulaması başlatılacaktır. Söz konusu uygulamanın kapsamına ilişkin detaylar şu şekildedir:

-Uygulama özel sektör işyerlerinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalıları kapsamaktadır.

-Uygulama 7, 19, 22, 25, 42, 43 ve 44 belge türlerine ilişkin olan bildirimleri kapsamamaktadır.

Ayrıca uygulamanın teknik detaylarına aşağıda yer verilmiştir:

1-Meslek kodu bilgisini ekrandan manuel olarak ekleyecek olan işverenlerimiz, Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Sigortalı Bilgileri Giriş ekranında yer alan veri giriş alanlarının en sağında “Meslek Kodu” alanını kullanabilirler. Bu alana 6 (altı) rakamdan oluşan kod girilmelidir. Meslek kodlarına ve bu kodlara karşılık gelen açıklamalara bakmak için giriş kutusunun yanında bulunan yeşil büyüteç resmine tıklanabilir. Bu durumda açılacak pencerede, tüm meslek kodları listelenebilir veya meslek koduna ya da açıklamasına göre arama yapılabilir. Bu ekrandan ilgili meslek kodunun solunda yer alan seç bağlantısına tıklamanız halinde ilgili meslek kodu seçilerek Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Sigortalı Bilgileri Giriş ekranındaki Meslek Kodu giriş alanına atanacaktır.

2-Meslek Kodu bilgisini muhasebe programı kullanarak xml formatında verilerini gönderen işverenlerimiz, programı satın aldıkları firmalara başvurarak güncel yazılımı talep edebilirler. Bu güncel yazılımı hazırlayacak olan yazılım firmaları güncel xsd şemasını E-Bildirge kullanıcı giriş ekranından bilgisayarlarına indirebilirler. Xsd şemasında tanımlamalarda, SİGORTALI elementinde MESLEKKOD attribute alanı görülebilmektedir.

3-Meslek Kodu bilgisini excel programı kullanarak xml formatında gönderen işverenlerimiz, MESLEKKOD alanını içeren yeni excel uygulamasını E-Bildirge kullanıcı giriş ekranından bilgisayarlarına indirebilirler.

4-Tüm meslek kodları ile meslek açıklamaları listesine https://app.iskur.gov.tr/Meslek/meslek.aspx internet adresinden ulaşılabilmektedir.

İşverenlerimize önemle duyurulur.

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü