Anasayfa / Anasayfa / İşveren - Muhasebeci Çok Okunan / Aylık Prim ve Hizmet Belgesi – Düzenlenmesi – Verilme Süresi ve Şekli – Sonradan Verilmesi
 • A A A
 • Aylık Prim ve Hizmet Belgesi – Düzenlenmesi – Verilme Süresi ve Şekli – Sonradan Verilmesi

  Sponsorlu Bağlantılar

  KONU İLE İLGİLİ ÖRNEK YARGI KARARLARI

  1-Yasal Düzenleme:

  Aylık prim ve hizmet belgesi ile ilgili hususlar; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 86 ila 91 inci maddeleri, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102 ve 103 üncü maddelerinde ve İşveren Uygulama Tebliğinde düzenlenmiştir.

  2-Sosyal Güvenlik Reformu İle Gelen Değişiklikler:

  2.1-Aylık prim ve hizmet belgesinin süresinde verilmediğinin Kurumca çeşitli yollarla öğrenilmesi halinde, aylık asgari ücretin üç katı tutarında idari para cezası uygulanıyordu. Bu ceza asgari ücretin iki katına düşürüldü.

  2.2-İşveren sigortalı çalıştırmaya son verdiği tarihten itibaren, bir ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüydü, bu süre 15 güne düşürüldü.

  Sponsorlu Bağlantılar

  2.3-Memurlarla ilgili olarak da aylık prim ve hizmet belgesi verme zorunluluğu getirildi.

  2.4-Kanunda prim belgesi verileceklerle ilgili olarak 4/a, 4/b ve 4/c arasında herhangi bir istisna tanınmamıştır. Yönetmelikte de 4/b kapsamında sigortalı olan ve sigortalı çalıştıran işverenlerin kendilerinin veya tüzel kişi şirket ortaklarının da prim belgesi ile Kuruma bildirilmesi hususunda Kurumun yetkili olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla Kurum gerekli gördüğü halde 4/b kapsamındaki sigortalılarla ilgili olarak da aylık prim ve hizmet belgesi verilmesini isteyebilecektir.

  2.5-Aylık prim ve hizmet belgesinin ilgili olduğu ayı takip eden ayın son gününe kadar verilmesi gerekiyordu. Bu süre aşağıda açıklandığı şekilde değiştirildi.

  2.6-e bildirge uygulamasının adı e-sigorta olarak değiştirilmiştir.

  Scroll To Top