Anasayfa / SGK Başvuru Dilekçe ve Formları / Aylık Prim ve Hizmet Belgesi

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi

Sponsorlu Bağlantılar

Aylık prim ve hizmet belgesinin e-bildirge üzerinden verilmesi zorunlu olup, kağıt ortamında verilmesi halinde 5510 sayılı Kanunun 102/c maddesi gereğince idari para cezası uygulanır. Öte yandan aylık prim ve hizmet belgesinin verilme süresi İşveren Uygulama Tebliğinde düzenlenmiş olup, buna göre belgenin özel nitelikteki işyerlerinde en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’ünde, ayın 15’i ila müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar için düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgelerinin ise en geç belgenin ilişkin olduğu dönemi izleyen takvim ayının 7’sinde saat 23.59’a kadar e-Sigorta (e-bildirge) kanalıyla verilmesi gerekmektedir. Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin verilmesiyle ilgili ayrıntılı bilgi Aylık Prim ve Hizmet Belgesi – Düzenlenmesi – Verilme Süresi ve Şekli – Sonradan Verilmesi başlıklı yazıda yer almaktadır.

Bu sürelerin geçmiş olması halinde ise aylık prim ve hizmet belgesinin e-bildirge üzerinden verilmesi imkanı ortadan kalkar ve kağıt ortamında elden veya posta yoluyla ilgili müdürlüğe verilmesi gerekir. Kağıt ortamında verilecek aylık prim ve hizmet belgesine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

Öte yandan aylık prim ve hizmet belgesinin süresi dışında verilmesi halinde uygulanacak idari para cezaları 2016 Yılında 5510 Sayılı Kanuna Göre Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları sayfasında yer almaktadır.

4-1/a Aylık Prim ve Hizmet Belgesi