Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Uzun Vadeli Sigorta Kolları Soru ve Cevaplar / Aylık ve Gelirler Hangi Durumlarda Kanuni Temsilcilere Ödenebilmektedir ?

Aylık ve Gelirler Hangi Durumlarda Kanuni Temsilcilere Ödenebilmektedir ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 99- AYLIK VE GELİRLER HANGİ DURUMLARDA KANUNİ TEMSİLCİLERE ÖDENEBİLMEKTEDİR ?

CEVAP 99- Sigortalı ve hak sahiplerinden ergin ve mümeyyiz olmayanların her türlü gelir, aylık, ödeme ve ödeneklerin kanuni temsilcilere (veli, vasi, kayyum) yapılabilmektedir.

Bunun için; kanuni temsilcilerinin yazılı istekte bulunmaları şarttır.

Sigortalı veya hak sahiplerinin vekilleri tarafından yapılacak yazılı taleplerde noterlikçe onaylanmış vekaletnamenin de ibraz edilmesi gerekir.