Anasayfa / Bağkur / Aynı Anda Birden Fazla Kapsamda Sigortalılık Mümkün mü ?

Aynı Anda Birden Fazla Kapsamda Sigortalılık Mümkün mü ?

Sponsorlu Bağlantılar

Sigortalılar bazen daha erken emekli olabilmek için, birden fazla sigortalılık kapsamında prim ödemenin mümkün olup olmadığını araştırmakta, aynı anda birden fazla kapsamda sigortalı olmak isteyebilmektedirler. Örneğin 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı olarak çalışıyorken aynı anda isteğe bağlı sigortaya prim ödemek veya 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olmak gibi. Ancak bu çok istisnai durumlarda mümkün olup, bu istisnai durumlar aşağıda belirtilmiştir.

1- Daha önceleri 4/1-a (SSK) ile 4/1-b (Bağ-Kur) arasında öncelik ayrımı yoktu. Yani sigortalı ilk olarak hangi kapsamda çalışmaya başladıysa, o çalışması devam ederken diğer kapsamda da çalışmaya başlaması halinde, önceki kapsamdaki sigortalılığı kesintiye uğrayana kadar aynen devam ediyordu (Bkz. Sigortalılık Hallerinin Birleşmesi ve Çakışması – Şirket Ortaklarının Sigortalılığı başlıklı yazı). Ancak 6111 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile 1 Mart 2011 tarihinden geçerli olmak üzere 4/1-a’ya öncelik tanındı. Dolayısıyla kişi aynı anda hem 4/1-a hem 4/1-b kapsamında çalışıyorsa, hangisi önce başlamış olursa olsun farketmez, 4/1-a kapsamında sigortalı olmak zorunda. Bunlarla ilgili olarak getirilen istisnaya göre, hem 4/1-a hem 4/1-b kapsamında çalışmakla birlikte mecburen 4/1-a kapsamında sigortalı olan kişi isterse sigorta primine esas kazanç üst sınırını (brüt asgari ücretin altı buçuk katını) aşmamak kaydıyla aynı zamanda 4/1-b kapsamında da prim ödeyebilecek. Tabii bu durumda aylık prim gün sayısı da 30’u geçemeyecek.

2- 1/10/2008 tarihinden itibaren isteğe bağlı sigorta 4/1-b kapsamında sayılmakla beraber, 4/1-a kapsamında ayda 30 günden az çalışan kişiler isterlerse eksik günlerini isteğe bağlı sigortaya prim ödeyerek 30 güne tamamlayabilecekler. Bu durumdakilerin isteğe bağlı sigortaya ödedikleri primler de 4/1-a kapsamında sayılacak (Bkz. İsteğe Bağlı Sigorta – Şartları – Başvuru – Primlerin Miktarı ve Ödenmesi – Sağlık Yardımları ve Diğer Konular başlıklı yazı).

3- 4/1-a kapsamında farklı işverenlere ait birden fazla işyerinde çalışan kişi, her işyerinden de ayrı ayrı sigortalı gösterilmek zorunda olup, burada zaten aynı kapsamda sigortalılık statüsü söz konusu.

Önemli Açıklama: Yukarıda belirtildiği şekilde, aynı anda birden fazla kapsamda sigortalı olan kişilerin hizmetlerine işlenen aylık çalışma yani prim gün sayısı 30 günü, prime esas kazanç ücret toplamı da prime esas kazanç üst sınırını (brüt asgari ücretin altı buçuk katını) geçemeyecektir.