Anasayfa / Soru - Cevap / Aynı İşyerinde Tekrar İşe Başlayan İşçinin Yıllık İzni Kaç Gün Olur ?

Aynı İşyerinde Tekrar İşe Başlayan İşçinin Yıllık İzni Kaç Gün Olur ?

Sponsorlu Bağlantılar

Daha önce çalışıp ayrıldığı işyerinde tekrar işe başlama çalışma hayatında sık karşılaşılan konulardandır. Hatta bazıları aynı işyerinde birden çok kez ayrılıp tekrar başlayabilmektedir.

Burada iki sorun ortaya çıkmaktadır. Birincisi önceki çalışmaların kıdem tazminatında dikkate alınıp alınmayacağı. İkincisi ise önceki çalışmaların yıllık ücretli izin uygulamasında dikkate alınıp alınmayacağı. Kıdem tazminatıyla ilgili konu Aynı İşyerinde Tekrar İşe Başlayan İşçinin Kıdem Tazminatı Hakları Nasıl Belirlenir ? başlıklı yazıda ele alınmıştı.

Aynı işyerinde tekrar işe başlayan kişinin daha önceki çalışma sürelerinin yıllık ücretli izin konusunda dikkate alınıp alınmayacağı konusuna gelince;

1- İşçinin daha önceki çalışmalarına ait kullanılmamış yıllık ücretli izni varsa ve işten ayrılırken bu izinlere ait ücretini almamışsa, işçi hangi sebeple işten çıkmış veya çıkarılmış olursa olsun fark etmez, bu ücretin işçiye her hâlükârda ödenmesi gerekir. Hatta işçi o işyerinde tekrar işe başlamamış olsa bile kullanılmayan izinlere ait ücretlerin ödenmesi zorunludur. Dolayısıyla bu konunun işçinin o işyerinde tekrar işe başlayıp başlamamasıyla da bir ilgisi yoktur. Nitekim bu konu Kusuru Nedeniyle İşten Çıkarılan İşçi Hangi Hakları Talep Edebilir ? başlıklı yazıda da ele alınmıştır.

2- İşçi daha önce o işyerinde 1 yıllık süreyi doldurmadığı için yıllık ücretli izne hak kazanmadan işten ayrılmışsa, aynı işyerinde tekrar işe başladığında önceki çalışmasından kalan süre yıllık izne hak kazanmaya esas 1 yıllık çalışma süresinin hesabında dikkate alınır. Ancak önceki çalışmasına ait sürelerle ilgili iznini tamamen kullanmış veya kullanmadığı izne ait ücretini almışsa, daha sonra o işyerinde tekrar işe başladığında yıllık izne hak kazanılması için doldurulması gereken 1 yıllık sürenin hesabı sıfırdan başlatılır, önceki çalışmalarına ait süreler dikkate alınmaz.

3- İşçi yıllık izne hak kazandığında, kaç gün yıllık izin kullanma hakkı doğacağı işyerindeki çalışma süresine yani kıdemine göre belirlenir. (Bkz.  İşçilerde Yıllık Ücretli İzin Süreleri) Örneğin işyerindeki çalışma süresi 1 yıldan 5 yıla kadar olan işçinin 14 iş günü yıllık izin kullanma hakkı vardır. (Bkz. İşçiye Kullandırılacak Yıllık İznin Süresi Nasıl Hesaplanır ?)  İşte bu çalışma süresinin hesabında işçinin o işyerinde veya aynı işverene ait diğer işyerlerinde önceki çalışmalarına ait süreler de dikkate alınır. Nitekim Yargıtay 7. Hukuk Dairesi bazı kararlarında; “4857 sayılı Kanunun 54. maddesinde, yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında, işçinin aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştığı sürelerin birleştirilerek göz önüne alınacağı hükme bağlanmıştır. Bu durumda, işçinin daha önce aynı işverenin bir ya da değişik işyerlerinde geçen hizmetlerinin yıllık izne hak kazanma ve izin süreleri hesabı yönlerinden dikkate alınması gerekir.” ifadelerini kullanmıştır. (Esas No. 11703, Karar No. 2014/19347, Tarihi: 23.10.2014 – Esas No. 2015/25560, Karar No. 2016/1904, Tarihi: 08.02.2016) (isvesosyalguvenlik.com)