Anasayfa / En Son Eklenen Yazılar / Ayrıntılarıyla İlave Asgari Geçim İndirimi Uygulaması

Ayrıntılarıyla İlave Asgari Geçim İndirimi Uygulaması

Sponsorlu Bağlantılar

Asgari ücretlilerin yüzde 20’lik vergi dilimine girmesi nedeniyle aylık net asgari ücretin bin 300 liranın altına düşmesini engellemek için ilave asgari geçim indirimi uygulaması getirilmiştir.

2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki ücretlerde 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle net ücretlerin 1.300,99 TL’nin altına düşmesi sonucu sadece 1.300,99 TL ile bunun altına düşen tutar arasındaki farkın ilave asgari geçim indirimi yoluyla telafisine yönelik olarak 26/10/2016 tarihli ve 6753 sayılı Kanunla 193 sayılı Kanuna eklenen geçici 86 ncı maddesi yayınlanmıştır. Bunun uygulanması için; 294 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği yayınlanmıştır. Bu tebliğ uyarınca Asgari Ücret 1300,99 TL’nin altına düşmeyecek. 1300,99 TL altındaki tutarlar AGİ’nin arttırılması yöntemiyle bu tutara tamamlanacaktır.

Buna göre;

– Ekim, Kasım, Aralık / 2016 süresince bu yardım sağlanacaktır.

– Bekar ve çocuksuz bir asgari ücretlinin durumu esas alınmak sureti ile, gerek bu durumdaki ücretlilerin gerekse net ücreti 1.300,99 TL’nin altına düşecek diğer ücretlilerin elde edecekleri net ücretleri 1.300,99 TL’ye tamamlayacak şekilde ilave asgari geçim indirimi sağlanmaktadır.

ÖRNEK : Bekâr ve çocuksuz olan hizmet erbabı Bay (A)’nın 2016 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dâhil net ücreti 1.300,99 TL’dir. 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi nedeniyle Bay (A)’nın, 2016 yılı Ekim ayı net ücreti ise 1.231,08 TL’ye düşmektedir. Bu hizmet erbabının söz konusu dönemde eline geçen ücretinin 1.300,99 TL’nin altında kalan kısmı olan (1.300,99-1.231,08=) 69,91 TL asgari geçim indirimine ilave edilerek hizmet erbabına ödenecektir.

– Evli ve çocuklar için verilen işçiler için bu uygulama sadece 1300,99TL seviyesine getirmek için kullanılır.

ÖRNEK: Bay (B) asgari ücretli olarak çalışmaktadır. Bay (B), evli ve 1 çocuklu olup eşi çalışmamaktadır. Bay (B)’nin 2016 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dâhil net ücreti 1.344,22 TL olup Ekim ayı net ücreti ise 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi nedeniyle 1.274,22 TL’ye düşmektedir.  Buna göre, hizmet erbabının söz konusu dönemde eline geçen ücretinin 1.300,99 TL’nin altında kalan kısmı olan (1.300,99-1.274,22=) 26,77 TL asgari geçim indirimine ilave edilerek hizmet erbabına ödenecektir.

– Ay içerisinde kısmi süreli, puantaj, çağrı üzerine çalışma yapanlarda da söz konusu fark uygulanmayacaktır.

ÖRNEK: Bay (B) kısmi süreli olarak ayda 10 gün çalışmaktadır. 10 güne karşılık aldığı net ücret 1000TL ise ilave asgari geçim indirimden yararlanamaz.

– Asgari ücretli çalışan fazla mesai dahil diğer ücret eklentileri 1300,99TL’nin atına düşmeyecek şekilde ödeme alırsa bu yardımdan yararlanamaz.

ÖRNEK: Bay (B) asgari ücretli çalışandır ancak kişi fazla mesaiden dolayı ekstra 300TL almıştır. Bu kişinin ücreti 1.300,99TL’nin altına düşmediği için ilave asgari geçim indirimden yararlanamaz.

– Tebliğ gereğince ay içinde işe girmiş, işten çıkmış veya ücretsiz izin nedeniyle eksik çalışmış kişilerde asgari ücret altına düşmüş ise tamamlama yapılmayacaktır. Bu nedenle SGK günü 30 olmalıdır.

ÖRNEK: Bay (B) ekim ayının 13’ünde işe girmiştir. Ekim ayındaki çalışmasına karşılık net 1000TL alacak olması halinde bile ilave asgari geçim indirimden yararlanamaz.

– Yararlanılacak ilave asgari geçim indirimi bordroda bu şekilde gösterilebilir.

– 136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabında muhasebeleştirilebilir.

—————

Ersin Umdu

İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı